Výstavy

Pozri, Prešporok! Od grafickej veduty k fotografickým pohľadom

19. 4. – 3. 9. 2023

Výstava v Galérii mesta Bratislavy predstavuje rôzne spôsoby zobrazovania mesta Prešporka – dnešnej Bratislavy v dielach umelcov stredoeurópskeho okruhu. Jednotlivé diela sprevádzajú diváka od grafických vedút, kresieb, akvarelov a olejomalieb až po fotografiu; od prvých zobrazení v roku 1563 až po rok 1918. Prostredníctvom autorov, ako Matthäus Merian (1593 – 1650), Friedrich Bernhard Werner (1690 – 1778), Jozef Anton Lántz (činný okolo 1820), Johann Vincenz Reim (1796 – 1858) a iných, sa môžeme pozrieť na podoby Bratislavy v minulosti. Jeho vizuál nám sprítomnia aj fotografi pôsobiaci priamo v meste, zastúpení menami ako Eduard (Ede) Kozics (1829 – 1874), Károly (Carl) Körper (1845 – 1923) a Alois Krauss (Alojz Krausz, činný okolo 1904).
Detail

TOTO! je príbeh ilustrácie

4. 5. – 15. 10. 2023

Ilustrácie v knižkách sú často prvým výtvarným dielom, s ktorým sa stretneme. Cez ne spoznávame svet vymyslených aj skutočných príbehov. Učíme sa aké je úžasné dychtiť po ďalších a ďalších objavoch, pátrame po súvislostiach, poznávame logiku vecí a dejov. Cez papierových hrdinov a hrdinky premýšľame o hodnotách: prečo máme byť dobrí, statoční, čestní. Na detaily často zabudneme, obrázky nám však v hlavách zostanú. Ale… premýšľate aj nad tým, kde sa nachádzajú originály všetkých tých úžasných diel?
Detail

Ľ. S. (de)materializovaná

18. 5. – 8. 10. 2023

Ľuba Sajkalová (1973 – 2019, Bratislava) je na vizuálnej scéne známa aj neznáma. Jej tvorba s východiskom v textilnom médiu bola prezentovaná na viacerých samostatných i tematických výstavách ako Memoriae (Galéria Cypriána Majerníka, 2008) či Delete. Umenie a vymazávanie (Slovenská národná galéria, 2012).
Detail

Sprievodné podujatia

Starosť a starostlivosť. Architektúry V. Dedečka – Dni architektúry a dizajnu 2023

30. 5. – 4. 6. 2023

Galéria mesta Bratislavy sa v tomto roku po prvýkrát zapája do podujatia Dni architektúry a dizajnu a prezentuje akvizície vo svojich zbierkach, ktoré sú spojené s architektonickými dielami Vladimíra Dedečka. Výstavu v Ateliéri na prízemí Mirbachovho paláca môžete vidieť od 30. 5. – 4. 6. 2023.
Detail

Letné soirée: Film Mimi

31. 5. / 20.30

Prines si deku a príď si pozrieť unikátnu medzinárodne ocenenú filmovú projekciu Mimi v letnom open air kine na nádvorí GMB v Mirbachovom paláci. Film uvedie režisérka filmu Mira Fornay.
Detail

Workshop linorytu: Vyrývaj a tlač III

3. 6. / 15.00

Tretí z cyklu workshopov Vyrývaj a tlač. Ako sa pracuje s rydlom, valčekom a tlačiarenskými farbami ťa zoznámi výtvarníčka Lucia Oleňová. Domov si môžeš odniesť vlastnú grafiku na papieri Munken.
Detail

Na skok do výstavy - Pozri, Prešporok!

4. 6. / 15.00

Na skok do výstavy je formát sprievodných podujatí pre verejnosť k aktuálnym výstavám a expozíciám v GMB. Príďte stráviť nedeľné popoludnie do GMB. Výstavy a stále expozície vám predstavia lektori GMB.
Detail

GMB prednáška: Zmena obrazu mesta v kontexte rozvoja dobového krajinárstva

7. 6. / 18.00

Prednáška teoretika umenia Martina Čiča je súčasťou výstavy Pozri, Prešporok! a bude zameraná na zmenu obrazu mesta v kontexte rozvoja dobového krajinárstva. Prednáška je zadarmo.
Detail

Letné soirée: Film Zošalieť

14. 6. / 20.30

Prines si deku a príď si pozrieť unikátnu filmovú projekciu Zošalieť v letnom open air kine na nádvorí GMB v Mirbachovom paláci. Filmové premietanie uvedú tvorcovia filmu.
Detail

Kurátorský sprievod 60+ TOTO! je príbeh ilustrácie

14. 6. / 15.00

Navštívte raz mesačne komentované prehliadky a rozhovory o umení na aktuálnych výstavách a stálych expozíciách v historických priestoroch Mirbachovho a Pálffyho paláca GMB.
Detail

Letné soirée: Film Princova cesta

21. 6. / 20.30

Prines si deku a príď si pozrieť unikátnu filmovú projekciu Princova cesta v letnom open air kine na nádvorí GMB v Mirbachovom paláci.
Detail

Letné soirée: Koncert Adela Mede

28. 6. / 20.30

Vychutnaj si leto v meste a príď do Mirbachovho paláca na koncert. Nádvorie historického paláca v centre mesta ponúka výnimočnú atmosféru.
Detail

Kurátorský sprievod Ľ. S. (de)materializovaná

28. 6. / 18.00

Tvorba Ľuby Sajkalovej má východisko v textilnom médiu. Veľmi intenzívne sa zaujímala o duchovné a existenciálne veci a telesné prejavy týchto procesov. Zaujímala ju pominuteľnosť, zmeny skupenstiev, procesuálnosť. Aj jej predstava textilu bola v slovenskom prostredí dosť výnimočná.
Detail

Letné soirée: Film Erupcia lásky

12. 7. / 20.30

Letné open-air kino na nádvorí historického paláca v centre mesta ponúka výnimočnú atomsféru. Príď na premietanie filmu Erupcia lásky.
Detail

Stále expozície

Gotická tabuľová maľba a plastika

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Komorná zbierková expozícia bola v autorskej koncepcii kurátorky Želmíry Grajciarovej realizovaná na prvom poschodí v roku 1988 po predchádzajúcej celkovej rekonštrukcii budovy a jej sprístupnení verejnosti pod správou Galérie mesta Bratislavy.
Detail

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Stála expozícia v Mirbachovom paláci

V priestoroch prvého poschodia Mirbachovho paláca sa zachovalo najviac pôvodných interiérových prvkov rokokovej výzdoby, či už ide o kachľové pece, drevené obloženie stien s kolorovanými grafickými listami alebo vzácnu štukovú výzdobu stropov. Život aristokratických rodín, ktoré tu žili, sa primárne odohrával v reprezentačných miestnostiach orientovaných do Františkánskeho námestia, čomu zodpovedala aj dobová výzdoba doplnená umeleckými dielami či luxusným nábytkom.
Detail

Obrazáreň

Stála expozícia v Primaciálnom paláci

Zimný arcibiskupský palác, v súčasnej klasicistickej podobe známy ako Primaciálny palác, dal postaviť arcibiskup Jozef Batthyány (1727 – 1799). Dokončený bol v roku 1781 a uhorským prímasom patril až do roku 1903, keď sa ho cirkevní predstavitelia rozhodli predať mestu. Primaciálny palác je úzko spätý s históriou Galérie mesta Bratislavy, ktorá v ňom do roku 1975 sídlila a v terajšej Justiho sieni na prízemí pravidelne prezentovala svoje krátkodobé výstavné projekty. Až do roku 1986, keď sa začala generálna obnova celej budovy, boli mestské výtvarné zbierky v rôznych podobách nainštalované najmä v reprezentačných priestoroch prvého poschodia.
Detail

Anglické tapisérie

Stála expozícia v Primaciálnom paláci

Primaciálny palác, ktorý patrí k najkrajším klasicistickým stavbám Bratislavy, dal v roku 1778 postaviť arcibiskup kardinál Jozef Batthyány podľa projektu architekta Melchiora Hefeleho. Palác a známa Zrkadlová sieň, ktorá sa v ňom nachádza, sa stali dejiskom mnohých významných historických udalostí: v roku 1805 tu bol podpísaný tzv. prešporský mier medzi rakúskym a francúzskym vojskom, otváral sa tu Uhorský snem, ktorý zasadal v budove dnešnej Univerzitnej knižnice.
Detail

Panna Mária ako Kráľovná anjelov

Stála expozícia v Kaplnke sv. Jána Evanjelistu

Vystavený obraz Kráľovná anjelov je v zbierkovom fonde GMB, do ktorého bol administratívne prevedený v roku 1965 už ako majetok Mestského múzea v Bratislave, zaradený pod inventárnym číslom A2470. Pôvodná domnienka, že bol súčasťou interiéru kostola klarisiek v Bratislave kontinuálne od čias zrušenia rovnomenného kláštora v roku 1782, sa ukázala ako nesprávna.
Detail

Grafické kabinety

Stála expozícia v Mirbachovom paláci

Grafické kabinety tvoria interiérovú výzdobu dvoch miestností prvého poschodia Mirbachovho paláca, ktorú si objednal pravdepodobne jeden z pôvodných vlastníkov budovy. Výnimočné sú nielen svojimi rokokovou štukou zdobenými stropmi, ale aj dreveným obložením, do ktorého je vsadených 290 grafických listov, rytín, leptov a mezzotínt z druhej polovice 17. a 18. storočia, ktoré boli sekundárne kolorované neznámymi autormi.
Detail

BIATEC Keltská mincovňa

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Nová expozícia BIATEC. Keltská mincovňa, ktorú pripravil Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP) v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy (GMB) prezentuje miestne kultúrne dedičstvo prostredníctvom vizuálnych príbehov. Prepojenie architektonického riešenia relatívne malého priestoru s modernými digitálnymi technológiami prináša návštevníkom bohatý obsah v interaktívnom spracovaní.
Detail

Matej Krén: Pasáž

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Projekt "Pasáž" predstavuje akúsi symbolickú "skratku naprieč svetmi", v ktorých existujeme či pobývame: cez svet faktický, reálny, do sveta ľudskej kultúry, kde je skutočnosť zamieňaná za skutočnosť inú - virtuálnu - za skutočnosť slova, textu, znaku, symbolu, obrazu a potom späť.
Detail

Archív výstav

Archív výstav

Informácie o všetkých výstavách a stálych expozíciách, ktoré sa v GMB realizovali od roku 2006.

Pre rýchlejšiu navigáciu použite filtre alebo pole vyhľadávania.
Detail

Buďte „v obraze“
Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

newsletter