Pracovné príležitosti

Sme radi, že uvažujete o práci v GMB. Galéria funguje so širokou škálou profesií, od kurátorov, reštaurátorov a spracovateľov umeleckých predmetov až po ekonómov, fundraiserov, zamestnancov prvého kontaktu, odborníkov na vzdelávanie, marketing či organizovanie sprievodných programov.
Návštevníci do galérie prichádzajú z rôznych prostredí a myslíme si, že rôznorodosť zamestnancov môže byť pre galériu len prínosom. Usilovne pracujeme na uznaní, podpore a vzdelávaní našich zamestnancov. Veríme, že s každým, kto v galérii pracuje, by sa malo zaobchádzať s rovnakým rešpektom.
Naše hodnoty a pracovnú klímu sprevádzajú nasledujúce preferencie:
  • Profesionalita
  • Tímovosť
  • Efektivita
  • Integrita
  • Odvaha
Všetci zamestnanci vykonávajú svoju činnosť v historickom centre Bratislavy v Mirbachovom paláci a Pálffyho paláci. Miera flexibility pracovného času je vítaným prvkom a galéria neustále hľadá spôsoby, ako zvýšiť kvalitu pracovného prostredia.

Ponuka

GMB momentálne neponúka voľné pracovné pozície.

Žiadosť

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov či kandidátky.
Zvyčajne na naše pozície reaguje niekoľko desiatok uchádzačov. Na základe podkladov vyberieme najvhodnejších uchádzačov či uchádzačky, s ktorými sa dohodneme na ďalšom postupe a účasti na osobnom pracovnom pohovore.
Svoje žiadosti s uvedením názvu pracovnej pozície spolu so štruktúrovaným životopisom a písomným súhlasom so spracovaním poskytnutých osobných údajov môžete zaslať na emailovú adresu [email protected] s uvedením v predmete správy "Žiadosť o prijatie do zamestnania" alebo odniesť na recepciu Mirbachovho palaca, Františkánske námestie 11, Bratislava.
Na obálku napíšte:
Galéria mesta Bratislavy
Personálne oddelenie
Žiadosť o prijatie do zamestnania

Kontakt

Miroslava Sovová
personalistka a mzdová účtovníčka
[email protected]

Na stiahnutie

Súhlas na spracovanie osobných údajov