Umenie mesta

Živé formáty pre verejnosť a online databáza diel vo verejnom priestore

Umenie mesta je online databáza, ktorá prináša komplexné informácie o umeleckých realizáciách v uliciach hlavného mesta. Projekt Umenie mesta mapuje umelecké diela vo verejnom priestore Bratislavy od 2. polovice 20. storočia a zahŕňa sochy, fontány, mozaiky, nástenné maľby, a ďalšie umelecké diela či výtvarné artefakty.

Živá mapa diel vo verejnom priestore Bratislavy

Cieľom voľne dostupnej databázy je odborne spracovať diela, ktoré boli dlhé roky nepovšimnuté, či považované za nehodnotné a spájané s minulým režimom. V prvej fáze projektu bol zmapovaný IV. okrsok a začalo mapovanie Starého Mesta, pričom databáza bude kontinuálne rozvíjaná. Na základe terénneho, archívneho a umelecko-historického výskumu budú postupne pribúdať diela zo všetkých piatich mestských okresov a sedemnástich samosprávnych mestských častí.
Databázu diel vo verejnom priestore ako svoj vedecko-výskumný projekt založila a spravuje Galéria mesta Bratislavy. Od roku 2022 tím GMB vedený kurátorkou Zojou Droppovou spolu s externými spolupracovníkmi vyberá a spracováva diela, pričom podľa možnosti spolupracuje aj s autormi/kami diel, prípadne s ich dedičmi a pamätníkmi, s výtvarníckymi a architektonickými združeniami a spolkami, vedeckými inštitúciami a samosprávou. Základným kritériom kurátorského výberu je tvorba profesionálnych autorov/iek z obdobia po roku 1945, zastúpených v zbierkach GMB aj iných zbierkotvorných a výskumných inštitúcií.
Závojová fontána v Ružinove. Foto: Matej Hakár
Závojová fontána v Ružinove. Foto: Matej Hakár
Okrem existujúcich diel sa mapujú aj fragmenty a diela presunuté, odstránené alebo zničené. Databáza je odborne klasifikovaná, zameriava sa na umeleckú kvalitu diel a poskytuje informácie o ich význame, okolnostiach vzniku, autoroch*kách, použitých materiáloch a výtvarných technikách. Aktuálne údaje o stave a presnom umiestnení diel, GPS súradniciach a o ich vlastníkoch a správcoch umožňujú navštíviť presné miesto, kde sa objekt nachádza. Údaje v databáze sú tvorené tak, aby ich bolo možné postupne prepájať na Web umenia a ďalšie registre a katalógy. Projekt rozvíja odbornú diskusiu a prinesie aj vzdelávacie programy pre verejnosť, vrátane sprievodných programov pre zahraničné publikum a anglickej verzie webu.
Umenie mesta je dynamická a otvorená databáza, ktorá sa bude pravidelne dopĺňať o nové poznatky z výskumu, aktualizovať a revidovať. Aj verejnosť môže zaslať tipy na ďalšie zaujímavé diela alebo poskytnúť archívne materiály a fotografie k už zverejneným dielam zaslaním na [email protected].

Podcast

Načítava sa...

Program