Gotická tabuľová maľba a plastika

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Komorná zbierková expozícia bola v autorskej koncepcii kurátorky Želmíry Grajciarovej realizovaná na prvom poschodí v roku 1988 po predchádzajúcej celkovej rekonštrukcii budovy a jej sprístupnení verejnosti pod správou Galérie mesta Bratislavy.
V roku 2020 sa uskutočnila reinštalácia pod vedením kurátorky Jany Lukovej zameraná na nové vizuálne riešenia s výmenou pôvodných inštalačných prvkov. Jadro vystavených diel ostalo zachované v pôvodnom zložení. Všetky predmety získala galéria zo zbierok Múzea mesta Bratislavy a väčšinu z nich predstavila už v roku 1973 v osobitnej expozícii v kostole klarisiek, ktorý slúžil a dodnes slúži aj ako polyfunkčný kultúrny priestor. Vzhľadom na umiestnenie v mestských zbierkach bola prvotne mnohým sochárskym a maliarskym prácam pripisovaná tunajšia proveniencia. Dôkladnejší výskum však časom ukázal, že sú to pôvodom rôznorodé diela sakrálneho umenia pochádzajúce z významných lokálnych zbierok. Ide zväčša o fragmenty nezachovaných oltárnych architektúr, ktoré už dnes nevieme zrekonštruovať do pôvodnej podoby a ktoré časovo radíme do obdobia od prelomu 13. a 14. storočia až po prvú tretinu 16. storočia. Aj keď nie všetky vypovedajú o podobe gotického a ranorenesančného umenia u nás, reprezentujú najstaršie zbierkové predmety v správe GMB. Za všetky spomeňme najmä sochu Vajnorskej madony s dieťaťom – rezbu z dubového dreva, ktorá bola vytvorená pravdepodobne v regensburskej dielni (Regensburg, východné Bavorsko) možno už na konci 13. storočia. Meno dostala podľa miesta nálezu pred zakúpením do múzea.
Gotická tabuľová maľba a plastika
Gotická tabuľová maľba a plastika
Gotická tabuľová maľba a plastika
Gotická tabuľová maľba a plastika
prev
next

Na stiahnutie

Fotografie

Vymaľuj si gotiku