Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Stála expozícia v Mirbachovom paláci

V priestoroch prvého poschodia Mirbachovho paláca sa zachovalo najviac pôvodných interiérových prvkov rokokovej výzdoby, či už ide o kachľové pece, drevené obloženie stien s kolorovanými grafickými listami alebo vzácnu štukovú výzdobu stropov. Život aristokratických rodín, ktoré tu žili, sa primárne odohrával v reprezentačných miestnostiach orientovaných do Františkánskeho námestia, čomu zodpovedala aj dobová výzdoba doplnená umeleckými dielami či luxusným nábytkom.
Sídlom Galérie mesta Bratislavy sa palác stal v roku 1975 a odvtedy tu boli zriaďované aj prvé expozície starého umenia. Posledný výstavný koncept prvého nadzemného podlažia bol realizovaný v roku 2000 pod vedením kurátorky Želmíry Grajciarovej. Jeho jadro tvorili najkvalitnejšie zbierkové predmety v podobe prác umelcov, ktorí významným spôsobom formovali vývoj barokového umenia nielen u nás, ale v konkrétnom kontexte aj v celom stredoeurópskom priestore. Diela sú radené chronologicky, najstaršie pochádzajú z prvej tretiny 18. storočia, keďže až obdobie po Satmárskom mieri v roku 1711 prinieslo priaznivejšie podmienky pre tunajší stavebný a umelecký rozmach. V tom čase boli preferovaní najmä talianski umelci. Medzi najvýznamnejších objednávateľov umenia patrila okrem panovníckych rodín a aristokracie aj katolícka cirkev, ktorá významne využívala výtvarné prostriedky baroka a jeho stratégie vzbudzovať emócie aj v rámci svojho protireformačného programu. V expozícii je preto mnoho diel, ktoré pôvodne tvorili výzdobu tunajších kostolov a kláštorov.

Vybrané diela

Ťažisko zbierkovej expozície tvoria diela maliarov ako Josef Kurtz, Daniel Schmideli, Paul Troger, Franz Anton Palko, Franz Anton Maulbertsch a sochárov ako Andreas Johann Eglauer a Franz Xaver Messerschmidt.
Daniel Schmidely: Portrét Johany de Walderode. 1757, olej na plátne, 102 x 84 cm
Daniel Schmidely: Portrét Johany de Walderode. 1757, olej na plátne, 102 x 84 cm
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
prev
next

Zaži stálu expozíciu

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Sprístupnenie stálej expozície pre osoby s poruchami sluchu

Galéria mesta Bratislavy sprístupnila stálu expozíciu Stredoeurópskeho barokového maliarstva a sochárstva v Mirbachovom paláci aj pre návštevníkov s poruchami sluchu. Desať videí v posunkovom jazyku v expozícií informuje o najdôležitejších prvkoch architektúry, dejinách paláca a expozície a približuje najvýznamnejšie diela zo zbierky barokového maliarstva a sochárstva.
Detail

Na stiahnutie

Fotografie

online GMB