Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Stála expozícia v Mirbachovom paláci

Diela zo zbierok Galérie mesta Bratislavy, ktoré sa dnes v expozícii nachádzajú, reprezentujú stredoeurópsku umeleckú produkciu 18. storočia. Obrazy a sochy boli vybrané tak, aby čo najkomplexnejšie predstavili bratislavské umelecké dianie obdobia baroka, zasadené do širšieho stredoeurópskeho kontextu.
Objednávateľmi umenia boli v tom čase predovšetkým vysokí svetskí a cirkevní hodnostári, ktorí využívali barokové výtvarné prostriedky na prezentáciu svojho statusu. Mecenášstvo bolo zároveň častým dôvodom, pre ktorý umelci prichádzali do Bratislavy.
Vynikajúcim majstrom, ktorý sa usadil v dnešnom hlavnom meste, aby pôsobil v službách arcibiskupa Imricha Esterházyho, bol Jozef Kurtz. Popri portrétovaní prímasa pracoval aj na iných cirkevných objednávkach. Jedným z najzaujímavejších Kurtzových diel v zbierkach GMB je vyobrazenie sv. Jána Nepomuckého. Na tomto obraze môžeme sledovať nenútené prepojenie dominantného sakrálneho motívu so svetským motívom – Bratislavský hrad v pozadí.
Tvorba talentovaného maliara Franza Antona Palka je v expozícii zastúpená dvojicou pôsobivých oltárnych obrazov z bratislavského kostola klarisiek: Zvestovanie Panne Márii a Svätá Klára. Okrem týchto dvoch rozmerných plátien sa tu nachádzajú aj komornejšie olejomaľby, zobrazujúce opäť sv. Jána Nepomuckého a sv. Huberta.
Z portrétistov narodených a pôsobiacich v Bratislave vynikal Daniel Schmidely, ktorému sa dali portrétovať nielen mnohí aristokrati, ale aj členovia panovníckej rodiny. Portrét Johany de Walderode patrí medzi päť najkvalitnejších prác z portrétnej série tzv. Modrých dám a zároveň je jedným z dvoch diel signovaných samotným maliarom.
Sochárska tvorba je v stálej expozícii zastúpená prevažne neznámymi umelcami. Vzácnou výnimkou sú precízne rezbársky spracované plastiky Sv. Jána Krstiteľa a Sv. Jána Evanjelistu, ktoré vytvoril Andreas Johann Eglauer, a diela Kapucín a Charakterové hlavy Franza Xavera Messerschmidta, charakteristické fascinujúcim realistickým prevedením.

Vybrané diela

Ťažisko zbierkovej expozície tvoria diela maliarov ako Josef Kurtz, Daniel Schmideli, Paul Troger, Franz Anton Palko, Franz Anton Maulbertsch a sochárov ako Andreas Johann Eglauer a Franz Xaver Messerschmidt.
Daniel Schmidely: Portrét Johany de Walderode. 1757, olej na plátne, 102 x 84 cm
Daniel Schmidely: Portrét Johany de Walderode. 1757, olej na plátne, 102 x 84 cm
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
prev
next

Zaži stálu expozíciu

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Sprístupnenie stálej expozície pre osoby s poruchami sluchu

Galéria mesta Bratislavy sprístupnila stálu expozíciu Stredoeurópskeho barokového maliarstva a sochárstva v Mirbachovom paláci aj pre návštevníkov s poruchami sluchu. Desať videí v posunkovom jazyku v expozícií informuje o najdôležitejších prvkoch architektúry, dejinách paláca a expozície a približuje najvýznamnejšie diela zo zbierky barokového maliarstva a sochárstva.
Detail

Na stiahnutie

Fotografie

online GMB