Výstavy

Čas a príliv neberú ohľad na nikoho Medziobjekty Aleša Votavu

Aktuálna výstava v Pálffyho paláci

Scénograf Aleš Votava (1962 – 2001) navrhol scénografiu pre 51 činoherných inscenácií, 29 operných inscenácií, 13 baletných inscenácií a 8 inscenácií v divadle GUnaGU. Mal 13 samostatných výstav. Štyrikrát získal DOSKY za najlepšiu scénografiu sezóny, tesne pred smrťou aj prestížnu českú Cenu Alfréda Radoka. Zomrel vo veku 38 rokov.
Detail

Pozri, Prešporok! Od grafickej veduty k fotografickým pohľadom

Pripravujeme v Mirbachovom paláci

Výstava v Galérii mesta Bratislavy predstavuje rôzne spôsoby zobrazovania mesta Prešporka – dnešnej Bratislavy v dielach umelcov stredoeurópskeho okruhu. Jednotlivé diela sprevádzajú diváka od grafických vedút, kresieb, akvarelov a olejomalieb až po fotografiu; od prvých zobrazení v roku 1563 až po rok 1918. Prostredníctvom autorov, ako Matthäus Merian (1593 – 1650), Friedrich Bernhard Werner (1690 – 1778), Jozef Anton Lántz (činný okolo 1820), Johann Vincenz Reim (1796 – 1858) a iných, sa môžeme pozrieť na podoby Bratislavy v minulosti. Jeho vizuál nám sprítomnia aj fotografi pôsobiaci priamo v meste, zastúpení menami ako Eduard (Ede) Kozics (1829 – 1874), Károly (Carl) Körper (1845 – 1923) a Alois Krauss (Alojz Krausz, činný okolo 1904).
Detail

Sprievodné podujatia

Grafický ateliér – linoryt

Bezplatný samoobslužný priestor pre deti aj dospelých v Mirbachovom paláci

Vyskúšaj si techniku linorytu, kresli, ry a tlač, domov si odnesieš vlastnú grafiku. Inšpiruj sa v stálej expozícii Grafické kabinety, tento priestor je jediný a špecifický svojho druhu na Slovensku. Vstup do Ateliéru je zadarmo počas otváracích hodín a kreatívne dielne sú pripravené pre najmladších ale aj dospelých. Ak si na prácu netrúfaš individuálne, každú prvú sobotu v mesiaci sa v Ateliéri GMB organizuje vedený kreatívny workshop.
Detail
Grafický ateliér v Mirbachovom paláci

Workshop linorytu: Vyrývaj a tlač

1. 4. / 15 h

Prvý z cyklu workshopov Vyrývaj a tlač. S prácou s rydlom, valčekom a tlačiarenskými farbami ťa zoznámi výtvarníčka Lucia Oleňová. Domov si môžete odniesť vlastnú grafiku na papieri Munken.
Detail
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Na skok do výstavy - Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

2. 4. / 15 h

Na skok do výstavy je formát sprievodných podujatí pre verejnosť k aktuálnym výstavám a expozíciám v GMB. Príďte stráviť nedeľné popoludnie do GMB. Výstavy a stále expozície vám predstavia lektori GMB.
Detail
Medziobjekty Aleša Votavu

Diskusia GMB: medzi šperkom, sochou a scénografiou

5. 4. / 18 h

Hosťami panelovej diskusie k výstave a tvorbe Aleša Votavu budú Karol Weisslechner, Viera Kleinová, Anna Grusková, Miloš Kopták. Vstup na diskusiu je zdarma.
Detail
Jozef Anton Lántz: Pohľad na Bratislavu z juhu, 1820.jpeg

Let's Talk Art! Pozri, Prešporok!

27. 4.

Pre cudzincov žijúcich na Slovensku, pre kamarátov a návštevy zo zahraničia alebo pre vlastné zdokonalenie angličtiny. Pravidelne, raz do mesiaca, je jeden štvrtkový podvečer venovaný sprievodu aktuálnymi výstavami alebo stálymi expozíciami v anglickom jazyku.
Detail

Denný letný tábor GMB: Výtvarní turisti / júl

11. - 13. 7.

Galéria mesta Bratislavy opäť aj tento rok v lete pripravuje výtvarno-dobrodružný denný letný tábor pre deti. Trvať bude tri dni, navštívime spolu viaceré zaujímavé miesta a vytvoríme vlastné umelecké diela. Vybrať si môžete z dvoch turnusov, júlového a augustového.
Detail

Denný letný tábor GMB: Výtvarní turisti / august

8. - 10. 8.

Galéria mesta Bratislavy opäť aj tento rok v lete pripravuje výtvarno-dobrodružný denný letný tábor pre deti. Trvať bude tri dni, navštívime spolu viaceré zaujímavé miesta a vytvoríme vlastné umelecké diela. Vybrať si môžete z dvoch turnusov, júlového a augustového.
Detail

Stále expozície

Gotická tabuľová maľba a plastika

Gotická tabuľová maľba a plastika

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Komorná zbierková expozícia bola v autorskej koncepcii kurátorky Želmíry Grajciarovej realizovaná na prvom poschodí v roku 1988 po predchádzajúcej celkovej rekonštrukcii budovy a jej sprístupnení verejnosti pod správou Galérie mesta Bratislavy.
Detail
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Stála expozícia v Mirbachovom paláci

V priestoroch prvého poschodia Mirbachovho paláca sa zachovalo najviac pôvodných interiérových prvkov rokokovej výzdoby, či už ide o kachľové pece, drevené obloženie stien s kolorovanými grafickými listami alebo vzácnu štukovú výzdobu stropov. Život aristokratických rodín, ktoré tu žili, sa primárne odohrával v reprezentačných miestnostiach orientovaných do Františkánskeho námestia, čomu zodpovedala aj dobová výzdoba doplnená umeleckými dielami či luxusným nábytkom.
Detail
Obrazáreň

Obrazáreň

Stála expozícia v Primaciálnom paláci

Zimný arcibiskupský palác, v súčasnej klasicistickej podobe známy ako Primaciálny palác, dal postaviť arcibiskup Jozef Batthyány (1727 – 1799). Dokončený bol v roku 1781 a uhorským prímasom patril až do roku 1903, keď sa ho cirkevní predstavitelia rozhodli predať mestu. Primaciálny palác je úzko spätý s históriou Galérie mesta Bratislavy, ktorá v ňom do roku 1975 sídlila a v terajšej Justiho sieni na prízemí pravidelne prezentovala svoje krátkodobé výstavné projekty. Až do roku 1986, keď sa začala generálna obnova celej budovy, boli mestské výtvarné zbierky v rôznych podobách nainštalované najmä v reprezentačných priestoroch prvého poschodia.
Detail
Francis Cleyn – autor predlohy: Stretnutie Hero s Leandrom pri Venušinom chráme. Okolo 1630, hodváb, vlna, 310 x 340 cm.

Anglické tapisérie

Stála expozícia v Primaciálnom paláci

Primaciálny palác, ktorý patrí k najkrajším klasicistickým stavbám Bratislavy, dal v roku 1778 postaviť arcibiskup kardinál Jozef Batthyány podľa projektu architekta Melchiora Hefeleho. Palác a známa Zrkadlová sieň, ktorá sa v ňom nachádza, sa stali dejiskom mnohých významných historických udalostí: v roku 1805 tu bol podpísaný tzv. prešporský mier medzi rakúskym a francúzskym vojskom, otváral sa tu Uhorský snem, ktorý zasadal v budove dnešnej Univerzitnej knižnice.
Detail
Central European painting from the mid-18th century: The Virgin Mary as Queen of Angels. 1740–1760, oil on canvas, 500 x 565 cm.

Panna Mária ako Kráľovná anjelov

Stála expozícia v Kaplnke sv. Jána Evanjelistu

Vystavený obraz Kráľovná anjelov je v zbierkovom fonde GMB, do ktorého bol administratívne prevedený v roku 1965 už ako majetok Mestského múzea v Bratislave, zaradený pod inventárnym číslom A2470. Pôvodná domnienka, že bol súčasťou interiéru kostola klarisiek v Bratislave kontinuálne od čias zrušenia rovnomenného kláštora v roku 1782, sa ukázala ako nesprávna.
Detail
Grafické kabinety

Grafické kabinety

Stála expozícia v Mirbachovom paláci

Grafické kabinety tvoria interiérovú výzdobu dvoch miestností prvého poschodia Mirbachovho paláca, ktorú si objednal pravdepodobne jeden z pôvodných vlastníkov budovy. Výnimočné sú nielen svojimi rokokovou štukou zdobenými stropmi, ale aj dreveným obložením, do ktorého je vsadených 290 grafických listov, rytín, leptov a mezzotínt z druhej polovice 17. a 18. storočia, ktoré boli sekundárne kolorované neznámymi autormi.
Detail
BIATEC č.13.JPG

BIATEC Keltská mincovňa

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Nová expozícia BIATEC. Keltská mincovňa, ktorú pripravil Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP) v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy (GMB) prezentuje miestne kultúrne dedičstvo prostredníctvom vizuálnych príbehov. Prepojenie architektonického riešenia relatívne malého priestoru s modernými digitálnymi technológiami prináša návštevníkom bohatý obsah v interaktívnom spracovaní.
Detail
Miestošpecifická inštalácia zo zrkadiel a cca dvanásťtisíc kníh vyradených z knižníc v rozmeroch cca 220 x 380 x 608 cm.

Matej Krén: Pasáž

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Projekt "Pasáž" predstavuje akúsi symbolickú "skratku naprieč svetmi", v ktorých existujeme či pobývame: cez svet faktický, reálny, do sveta ľudskej kultúry, kde je skutočnosť zamieňaná za skutočnosť inú - virtuálnu - za skutočnosť slova, textu, znaku, symbolu, obrazu a potom späť.
Detail

Buďte „v obraze“
Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

newsletter