Výstavy

36 (1).jpg

Erna monumentálna. Erna Masarovičová a jej sochárska tvorba

Aktuálna výstava v Mirbachovom paláci

Erna Masarovičová je v slovenskom umeleckom prostredí špecifickým zjavom. Jej pol storočia trvajúca intenzívna tvorba prekvapuje svojím rozsahom. Sochárka paralelne tvorila monumentálne realizácie, stala sa priekopníčkou v medailérstve a bola unikátnou šperkárkou.
Detail
DSC_3309.jpg

Na skok do výstavy: Gisela Weyde

27. 11. / 15.00

Pohodový nedeľný výklad pre verejnosť, kedy vás lektorka GMB prevedie výstavou Gisela Weyde. Od Atény k Hére.
Detail

Sprievodné podujatia

DSC_5764.jpg

BIATEC. Keltská mincovňa – prednáška 60+

5. 10. / 14.00

Sprievod obnovenou stálou expozíciou keltského mincovníctva. Výsledky archeologického výskumu vám priblíži kurátorka Margaréta Musilová.
Detail
Erna monumentálna

Prednáška: Monumentálna tvorba Erny Masarovičovej

5. 10. / 18.00

Historička umenia Sabina Jankovičová sa podelí o najnovšie výskumy zo svojho mapovania sobášnych siení a umenia vo verejnom priestore slovenských miest a obcí so zreteľom na realizácie Erny Masarovičovej.
Detail
DSC_7301.jpg

Na skok do výstavy

9. 10. / 15.00

Pripravili sme pre vás nový formát sprievodných podujatí pre verejnosť k aktuálnym výstavám a expozíciám v GMB. Príďte stráviť nedeľné popoludnie do GMB. Nedeľné sprievody k aktuálnym výstavám a expozíciám (bez objednania sa vopred), ktoré poskytujú lektorky GMB. Podujatia sa konajú v určité nedele o 15:00.
Detail
DSC_3282.jpg

Kurátorský sprievod: Gisela Weyde

12. 10. / 17.00

Výklad pre verejnosť, kedy vás kurátorka výstavy Zsofia Kiss-Zsemán prevedie výstavou Gisela Weyde. Od Atény k Hére.
Detail
Erna monumentálna

Na skok do výstavy: Erna monumentálna

23. 10. / 15.00

Nedeľný výklad pre verejnosť, počas ktorého lektorka GMB prevedie výstavou „Erna Monumentálna“.
Detail
Erna monumentálna

Finisáž: Erna monumentálna

30. 10. / 14.00

Galéria mesta Bratislavy pozýva na finisáž výstavy Erna monumentálna. Výstavou prevedú kurátorky Ľuba Belohradská, Ľubica Hustá a Kata Kissoczy.
Detail
DSC_3309.jpg

Na skok do výstavy: Gisela Weyde

27. 11. / 15.00

Pohodový nedeľný výklad pre verejnosť, kedy vás lektorka GMB prevedie výstavou Gisela Weyde. Od Atény k Hére.
Detail

Stále expozície

Gotická tabuľová maľba a plastika

Gotická tabuľová maľba a plastika

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Komorná zbierková expozícia bola v autorskej koncepcii kurátorky Želmíry Grajciarovej realizovaná na prvom poschodí v roku 1988 po predchádzajúcej celkovej rekonštrukcii budovy a jej sprístupnení verejnosti pod správou Galérie mesta Bratislavy.
Detail
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Stála expozícia v Mirbachovom paláci

V priestoroch prvého poschodia Mirbachovho paláca sa zachovalo najviac pôvodných interiérových prvkov rokokovej výzdoby, či už ide o kachľové pece, drevené obloženie stien s kolorovanými grafickými listami alebo vzácnu štukovú výzdobu stropov. Život aristokratických rodín, ktoré tu žili, sa primárne odohrával v reprezentačných miestnostiach orientovaných do Františkánskeho námestia, čomu zodpovedala aj dobová výzdoba doplnená umeleckými dielami či luxusným nábytkom.
Detail
Obrazáreň

Obrazáreň

Stála expozícia v Primaciálnom paláci

Zimný arcibiskupský palác, v súčasnej klasicistickej podobe známy ako Primaciálny palác, dal postaviť arcibiskup Jozef Batthyány (1727 – 1799). Dokončený bol v roku 1781 a uhorským prímasom patril až do roku 1903, keď sa ho cirkevní predstavitelia rozhodli predať mestu. Primaciálny palác je úzko spätý s históriou Galérie mesta Bratislavy, ktorá v ňom do roku 1975 sídlila a v terajšej Justiho sieni na prízemí pravidelne prezentovala svoje krátkodobé výstavné projekty. Až do roku 1986, keď sa začala generálna obnova celej budovy, boli mestské výtvarné zbierky v rôznych podobách nainštalované najmä v reprezentačných priestoroch prvého poschodia.
Detail
Francis Cleyn – autor predlohy: Stretnutie Hero s Leandrom pri Venušinom chráme. Okolo 1630, hodváb, vlna, 310 x 340 cm.

Anglické tapisérie

Stála expozícia v Primaciálnom paláci

Primaciálny palác, ktorý patrí k najkrajším klasicistickým stavbám Bratislavy, dal v roku 1778 postaviť arcibiskup kardinál Jozef Batthyány podľa projektu architekta Melchiora Hefeleho. Palác a známa Zrkadlová sieň, ktorá sa v ňom nachádza, sa stali dejiskom mnohých významných historických udalostí: v roku 1805 tu bol podpísaný tzv. prešporský mier medzi rakúskym a francúzskym vojskom, otváral sa tu Uhorský snem, ktorý zasadal v budove dnešnej Univerzitnej knižnice.
Detail
Stredoeurópsky maliar z polovice 18. storočia: Panna Mária ako kráľovná anjelov. 1740 – 1760, olej na plátne, 500 x 565 cm.

Panna Mária ako kráľovná anjelov

Stála expozícia v Kaplnke sv. Jána Evanjelistu

Vystavený obraz Kráľovná anjelov je v zbierkovom fonde GMB, do ktorého bol administratívne prevedený v roku 1965 už ako majetok Mestského múzea v Bratislave, zaradený pod inventárnym číslom A2470. Pôvodná domnienka, že bol súčasťou interiéru kostola klarisiek v Bratislave kontinuálne od čias zrušenia rovnomenného kláštora v roku 1782, sa ukázala ako nesprávna.
Detail
Grafické kabinety

Grafické kabinety

Stála expozícia v Mirbachovom paláci

Grafické kabinety tvoria interiérovú výzdobu dvoch miestností prvého poschodia Mirbachovho paláca, ktorú si objednal pravdepodobne jeden z pôvodných vlastníkov budovy. Výnimočné sú nielen svojimi rokokovou štukou zdobenými stropmi, ale aj dreveným obložením, do ktorého je vsadených 290 grafických listov, rytín, leptov a mezzotínt z druhej polovice 17. a 18. storočia, ktoré boli sekundárne kolorované neznámymi autormi.
Detail
DSC_9890-small.jpg

Fenomény. Slovenské výtvarné umenie druhej polovice 20. storočia

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Stála expozícia s názvom Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia bola inštalovaná v roku 2008 v kurátorskej koncepcii Zsófie Kiss-Szemán. Jej cieľom bolo vysvetliť kľúčové výtvarné prúdy 20. storočia, ktoré usmerňovali charakter umeleckej produkcie na Slovensku, a predstaviť diela viacerých generácií umelcov tohto obdobia.
Detail
BIATEC č.13.JPG

BIATEC Keltská mincovňa

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Nová expozícia BIATEC. Keltská mincovňa, ktorú pripravil Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP) v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy (GMB) prezentuje miestne kultúrne dedičstvo prostredníctvom vizuálnych príbehov. Prepojenie architektonického riešenia relatívne malého priestoru s modernými digitálnymi technológiami prináša návštevníkom bohatý obsah v interaktívnom spracovaní.
Detail
Miestošpecifická inštalácia so zrkadiel a cca dvanásťtisíc kníh vyradených z knižníc v rozmeroch cca 220 x 380 x 608 cm.

Matej Krén: Pasáž

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Projekt "Pasáž" predstavuje akúsi symbolickú "skratku naprieč svetmi", v ktorých existujeme či pobývame: cez svet faktický, reálny, do sveta ľudskej kultúry, kde je skutočnosť zamieňaná za skutočnosť inú - virtuálnu - za skutočnosť slova, textu, znaku, symbolu, obrazu a potom späť.
Detail

Buďte „v obraze“
Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

newsletter