Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Budovy galérie | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Budovy galérie

Obidva paláce sa nachádzajú v historickom centre Bratislavy – Mirbachov palác je situovaný na Františkánskom námestí oproti kostolu Františkánov, Pálffyho palác na Panskej ulici oproti Britskému veľvyslanectvu.

fasada-web.jpg

Mirbachov palác

Františkánske nám. 11  
815 35 Bratislava

 

Mirbachov palác patrí k najzachovanejšej pôvodnej architektúre starého Prešporka. Rokokový klenot postavený na mieste starej zástavby, ktorá sa spomína už v roku 1459 ako CURIA CIVITATIS alebo WEITE HOF. Ešte v druhej polovici 16. storočia...

viac o Mirbachovom paláci

Virtuálna prehliadka Mirbachovho paláca tu.

 

 

   

 

Pálfyho palác

Pálffyho palác

Panská 19
Bratislava

 

Doslova ním prechádzala história. Jeho neoceniteľná hodnota a zvláštnosť spočíva v skutočnosti, že v jedinom architektonickom objekte je zachytených a viditeľných také množstvo zásadných historických a architektonických etáp vývoja mesta. V suteréne...

viac o Pálffyho paláci

Virtuálna prehliadka Pálffyho paláca tu.

 

 

 

Primaciálny palác patrí do správy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Viac informácií k vstupnému a otváracím hodinám na tel. č. 02/593 563 94 alebo info@bratislava.sk.


Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.