Organizačná štruktúra GMB

Zamestnancov GMB môžete kontaktovať e-mailom alebo telefonicky v čase 9.00 – 14.00.

Kancelária riaditeľky

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
riaditeľka
trnovska@gmb.sk
Mgr. Nikoleta Bukovská
asistentka riaditeľky
gmb@gmb.sk
Miroslava Sovová
personalistka a mzdová účtovníčka
personalne@gmb.sk

Úsek odbornej činnosti

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
vedúca úseku
trnovska@gmb.sk

Oddelenie zbierok

Mgr. Zsófia Kiss-Szemán
kurátorka zbierky moderného umenia
zofia@gmb.sk
Mgr. Mira Keratová, PhD.
kurátorka zbierky moderného a súčasného umenia
keratova@gmb.sk
Ing. Mgr. Patrícia Ballx
kurátorka zbierky starej kresby a grafiky
ballx@gmb.sk
Mgr. Dominika Zbončáková
kurátorka zbierky starej maľby a sochy
zboncakova@gmb.sk
Mgr. Zoja Droppová
kurátorka umenia vo verejnom priestore
droppova@gmb.sk
Mgr. Lucia Kuklová
asistentka zbierky maľby, sochy, trojrozmerného umenia a iných médií
kuklova@gmb.sk
Mgr. Kristína Mišechová
asistentka zbierky grafiky, kresby a ilustrácie
misechova@gmb.sk
Pavol Látal
správca depozitára
latal@gmb.sk
Mgr. Linda Blahová
projektová menežérka Umenie mesta
blahova@gmb.sk

Reštaurátorské oddelenie

Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD.
hlavná reštaurátorka
davidson@gmb.sk
Anna Gregová, akad. mal.
reštaurátorka
gregova@gmb.sk
Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká
reštaurátorka
nosalova@gmb.sk
Mgr. art. Katarína Vaneková
reštaurátorka
vanekova@gmb.sk

Oddelenie produkcie

Mgr. Anna Sopková
produkčná výstav
sopkova@gmb.sk
Jozef Chovančák
technik
technici@gmb.sk
Jaroslav Beniček
technik
technici@gmb.sk
Róbert Klváček
media technik
preztech@gmb.sk

Knižnica

Lucia Halászová
knihovníčka, archivárka
halaszova@gmb.sk

Úsek komunikácie a marketingu

Oddelenie komunikácie

Mgr. Zuzana Novotná
PR manažérka
pr@gmb.sk
Mgr. Alexandra Grúňová
manažérka edičných projektov
grunova@gmb.sk

Oddelenie sprievodných programov

Mgr. Petra Maláková
manažérka sprievodných programov
malakova@gmb.sk
Dagmar Beničková
produkčná sprievodných programov
benickova@gmb.sk

Oddelenie vzdelávania

Mgr. Petra Baslíková
galerijná pedagogička
baslikova@gmb.sk
Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
vzdelavanie@gmb.sk

Úsek ekonomicko-prevádzkový

Pavol Beliš
vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku
belis@gmb.sk

Ekonomické oddelenie

Mgr. Viera Pócsová
vedúca ekonómka
ekonom@gmb.sk
Katarína Kratochvílová
ekonómka
uctovnictvo@gmb.sk
Ján Laurovič
manažér pokladne a správy majetku
pokladnik@gmb.sk

Oddelenie technického zabezpečenia

Na stiahnutie

Organizačná štruktúra GMB