Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Školy | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, vzdelávacie programy, animácie, tvorivé dielne; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Školy

PONUKA PRE MESTSKÉ TÁBORY

Radi by sme prispeli do ponuky denných mestských táborov aj programom Galérie mesta Bratislavy. Ponúkame vám na výber z viacerých programov k aktuálnym výstavám a stálym expozíciám. Každý program pozostáva z interaktívnej časti vo výstave a z tvorivej dielne v ateliéri.
Trvanie: 90 minút
Rezervácie minimálne 7 dní vopred: vzdelavanie@gmb.sk
Termín: 1. 7. - 31. 8. 2020
Vstupné: 1,50 € na dieťa, pedagogický sprievod zdarma

KAMENE S TAJNOU SCHRÁNKOU 
Mirbachov palác GMB, Františkánske nám. 11
výstava sochára Juraja Gavulu
Viete o tom, že v meste kráčame aj medzi menej nápadnými sochami, než sú pamätníky a fontány? Naopak, môžu to byť napohľad jednoduché “kocky”, ktoré však skrývajú zaujímavé tajomstvo. Na našom programe s ateliérom spoznáme niektoré z nich.

MENU PRE CHROBÁKA 
Pálffyho palác GMB,  Panská ul. 19
stála expozícia gotiky GMB
Môžeme na starej povale nájsť poklad veľkej umeleckej a historickej hodnoty? Medzi nepotrebnými vecami na pôjde kostola bola objavená ranogotická drevená socha, tzv. Vajnorská madona. Ako sa líši jej terajší vzhľad od pôvodného? V programe sa dozvieme o tvorovi, ktorý mal na svojom jedálnom lístku práve toto dielo zo začiatku 14.storočia a spoločne si vyskúšame niektoré reštaurátorské postupy.

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.