Školské programy

Vzdelávanie umením

Priveďte žiakov zažiť nové experimenty s výtvarným materiálom prostredníctvom vzdelávacích programov GMB. Programy podporujú vizuálnu gramotnosť a pomáhajú žiakom rozvíjať motoriku a slovnú zásobu. Odomykajú kreativitu, stimulujú mladých, aby objavovali svoj vlastný tvorivý potenciál, tvorili umenie a inšpirovali sa ku kariére v kreatívnom priemysle. Návšteva v Ateliéri GMB pestuje dôveru, vzťah a porozumenie detí a mládeže k umelcom, galériám, kultúrnym centrám či múzeám. Priveďte ich, aby zažili umenie a reagovali naň.

Cenník programov pre školské skupiny

Učiteľský dozor v skupine neplatí vstupné.
0 € – domovy sociálnych služieb, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy
1 € – žiaci a študenti materských škôl, základných umeleckých škôl, stredných a vysokých škôl výtvarného zamerania
2 € – žiaci a študenti základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, centier voľného času

Školské návštevy bez vzdelávacieho programu

Učiteľský dozor v skupine neplatí vstupné.
0 € – školy umeleckého zamerania, domovy sociálnych služieb, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy
1 € – žiaci a študenti materských škôl, základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, centier voľného času

Rezervujte si termín pre svoju školskú skupinu

Návštevu v GMB so študentskou skupinou na program je potrebné nahlásiť vopred.
Školské návštevy bez vzdelávacieho programu nie je potrebné nahlasovať, avšak o návšteve skupiny nad 30 žiakov prosíme informovať vopred. V prípade neohláseného príchodu vám nevieme zabezpečiť istý vstup skupiny do výstavných priestorov vzhľadom na aktuálne kapacitné možnosti.

Kontakt

Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
vzdelavanie@gmb.sk

Vzdelávacie programy jeseň 2022

Trvanie: 90 minút
Školské programy realizujeme v dňoch utorok – piatok v objednaných hodinách. Najskorší čas začiatku programu je 9:00, najneskorší 14:30. Každý program prispôsobujeme veku a charakteru prihlásených žiakov.
5 (1).jpg

Maľbe pod kožu

Vzdelávací program

Staré maliarske techniky v sebe ukrývajú zložité technologické postupy. Príprava podkladu či záverečné lakovanie mohli v niektorých prípadoch zabrať viac času ako samotná maľba. V rámci programu si povieme a názorne ukážeme, aké postupy si maliari v minulosti museli osvojiť, aby vzniklo umelecké dielo.
Detail
Miestošpecifická inštalácia so zrkadiel a cca dvanásťtisíc kníh vyradených z knižníc v rozmeroch cca 220 x 380 x 608 cm.

Rande s ilúziou

Vzdelávací program

Zdá sa, že umelci sa na poli medzi zdaním a realitou pohybujú veľmi radi. Je to miesto ich skúmania, hier i prekvapení. V galérii sa v rámci tejto témy zameriame na dve diela, objekt a prostredie, ktoré účinným spôsobom za pomoci zrkadla zapájajú diváka do aktívneho vnímania. Necháme sa zviesť aj my, jednak k zážitkovým a jednak k experimentálnym aktivitám.
Detail
Kaligrafia inak Vzdelávaci program

Kaligrafia inak

Vzdelávací program

Písmo je jeden z najprevratnejších vynálezov ľudstva, podstatný pre komunikáciu či vzdelanie, no nemenej fascinujúci je aj po vizuálnej stránke. Každý z nás má svoj rukopis, no podľa písma vieme rozlišovať aj časové obdobia či miestne kultúry. Medzi dielami v galérii nájdeme historické príklady použitia písma v stredoveku a v ateliéri si vyskúšame náročnú techniku písania gotickou minuskulou.
Detail
Erna monumentálna

Tretia dimenzia

Vzdelávací program

Aké je to skonštruovať sochu z kovu? Na čo všetko treba pri tom myslieť? Na výstave bratislavskej sochárky Erny Masarovičovej budeme spolu objavovať tretiu dimenziu, ktorá vo fyzike a umení predstavuje priestor. Čaká nás strihanie, vykrajovanie, šróbovanie, rezanie, ohýbanie plôch a hľadanie ťažiska. Tešíme sa na spoločné zvuky kovu!
Detail
Screen Shot 2022-09-16 at 8.42.20.png

Farebné kúzla

Vzdelávací program

Svetlo prenikajúce cez vitráže, obrazy s plátkami pravého zlata, symetria tvarov, toto všetko prispievalo k očareniu ľudí v katedrále v stredoveku a funguje aj dnes. Necháme sa inšpirovať a urobíme si vlastný farebný a svietivý zázrak gotiky.
Detail
Gotická tabuľová maľba a plastika Stála expozícia v Pálffyho paláci

Menu pre chrobáka

Vzdelávací program

Môžeme na starej povale nájsť poklad veľkej umeleckej a historickej hodnoty? Medzi nepotrebnými vecami na pôjde kostola bola objavená ranogotická drevená socha, Vajnorská madona. Ako sa líši jej terajší vzhľad od pôvodného? V programe sa dozvieme o tvorovi, ktorý mal na svojom jedálnom lístku práve toto dielo zo začiatku 14. storočia a spoločne si vyskúšame niektoré reštaurátorské postupy.
Detail
GMB--C_61--1_1--_2015_03_09_--LP_A4.jpg

Ako cez kopirák

Vzdelávací program

Program je zameraný na počiatky grafických techník, ktoré vďaka jednoduchému kopírovaniu urobili umenie dostupnejším pre širšie vrstvy obyvateľstva. Žiaci sa zoznámia s pojmami ako reprodukcia, kópia, matrica, odtlačok či drevorez. V tvorivej časti programu budeme aj my zhotovovať vlastnoručné grafické rytiny. Inšpiráciou k ich motívom nám budú vybrané pamiatky Starého mesta, za ktorými sa vyberieme po vzore vzdelanej a tvorivej osobnosti Gisely Weyde.
Detail
DSC_6578.jpg

Zvierací medailón

Vzdelávací program

Akým zvieratám sa podobajú naše najtypickejšie vlastnosti? Vieme ich nakresliť na papier, no vedeli by sme ich zobraziť aj do mäkkej hliny? Na tvorivom programe sa inšpirujeme dielami sochárky, šperkárky a medailérky Erny Masarovičovej. Spoločne si vyskúšame, že aj kresbu môžeme nahmatať rukami. Naučíme sa pracovať so sochárskymi technikami modelovania a liatia do sadry. Ale pozor! Na tejto tvorivej dielni sa dejú kúzla – tekutá sadra sa mení na kameň a kresliť sa bude zrkadlovo!
Detail