Pozri, Prešporok! Od grafickej veduty k fotografickým pohľadom

19. 4. – 3. 9. 2023

Výstava v Galérii mesta Bratislavy predstavuje rôzne spôsoby zobrazovania mesta Prešporka – dnešnej Bratislavy v dielach umelcov stredoeurópskeho okruhu. Jednotlivé diela sprevádzajú diváka od grafických vedút, kresieb, akvarelov a olejomalieb až po fotografiu; od prvých zobrazení v roku 1563 až po rok 1918. Prostredníctvom autorov, ako Matthäus Merian (1593 – 1650), Friedrich Bernhard Werner (1690 – 1778), Jozef Anton Lántz (činný okolo 1820), Johann Vincenz Reim (1796 – 1858) a iných, sa môžeme pozrieť na podoby Bratislavy v minulosti. Jeho vizuál nám sprítomnia aj fotografi pôsobiaci priamo v meste, zastúpení menami ako Eduard (Ede) Kozics (1829 – 1874), Károly (Carl) Körper (1845 – 1923) a Alois Krauss (Alojz Krausz, činný okolo 1904).
Ignaz Josef Weissenberg: Pohľad na Bratislavu zo severu od Mierovej búdy. Okolo 1830, papier, 19,2 x 30 cm.
Ignaz Josef Weissenberg: Pohľad na Bratislavu zo severu od Mierovej búdy. Okolo 1830, papier, 19,2 x 30 cm.
Výstava ako prechádzka historickým mestom Prešporkom nám ukazuje jeho časti v rôznych pohľadoch, v rôznych médiách i úplne odlišných časových obdobiach. Úvodná časť je doplnená o výber knižných sprievodcov a historických máp, ktoré pomáhali novým návštevníkom zorientovať sa v meste, rozprávali o jeho histórii a upozorňovali na miesta hodné návštevy. Ďalej diváka oslovia panorámy mesta a veduty Prešporka, teda celkové pohľady, či už „ideálne“, alebo aspoň čiastočne dokumentárne. Odtiaľ pokračuje k čiastkovým pohľadom na námestia, ulice a vybrané stavby. Podľa jednotlivých lokalít sa predstavujú dejiny spojené s hradom, podhradím, Dómom sv. Martina, centrom mesta či jeho okolím. Zobrazenia nám približujú korunovácie, zasadnutia snemov, tragédie a iné udalosti v meste, spoznávame cez ne dobovú spoločnosť, výletné miesta či dopravné výdobytky, ako ich zachytili rôzni umelci. Viaceré pohľady ukazujú mnohé už neexistujúce miesta a stavby.

Partneri

Diela prezentované na výstave sú zo zbierky starej maľby, grafiky a kresby Galérie mesta Bratislavy. Fotografický materiál dopĺňajú exponáty zo zbierok Múzea mesta Bratislavy, SNM – Historického múzea v Bratislave, Archívu výtvarného umenia SNG v Bratislave a Slovenského národného archívu v Bratislave.
Výstava vzniká v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy.
Výstavu a reštaurovanie diel z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zaži výstavu

Oči dokorán pre Prešporok

Podcast

Najznámejší fotoateliér v Hornom Uhorsku zdokumentoval tragickú udalosť, ktorá zmenila podobu historického centra Prešporka.
Detail

Na skok do výstavy - Pozri, Prešporok!

4. 6. / 15.00

Na skok do výstavy je formát sprievodných podujatí pre verejnosť k aktuálnym výstavám a expozíciám v GMB. Príďte stráviť nedeľné popoludnie do GMB. Výstavy a stále expozície vám predstavia lektori GMB.
Detail

GMB prednáška: Zmena obrazu mesta v kontexte rozvoja dobového krajinárstva

7. 6. / 18.00

Prednáška teoretika umenia Martina Čiča je súčasťou výstavy Pozri, Prešporok! a bude zameraná na zmenu obrazu mesta v kontexte rozvoja dobového krajinárstva. Prednáška je zadarmo.
Detail

Na stiahnutie

Tlačová správa

Leták

Foto výstava