Knižnica

Dokumentačno-informačné stredisko

Knižnica Galérie mesta Bratislavy je odborná knižnica špecializovaná na výtvarné umenie, architektúru a úžitkové umenie.
S budovaním knižnice sa začalo už od vzniku galérie, keď ešte sídlila v Primaciálnom paláci. Fungovala ako vedecká základňa pre odborných pracovníkov a so sťahovaním galérie bola tiež premiestnená v roku 1975 do priestorov Mirbachovho paláca. Oficiálny štatút má knižnica vypracovaný od roku 2009, ale aj predtým poskytovala absenčné výpožičky pre interných zamestnancov GMB a prezenčné výpožičky pre všetkých návštevníkov. V súčasnosti poskytuje absenčné výpožičky aj pre externých návštevníkov. Okrem publikácií eviduje katalógy, odborné časopisy a videokazety z výstav GMB. V súčasnosti knižnica disponuje fondom v rozsahu cca. 15 000 zväzkov. Knižnica zároveň buduje fond slovenských výtvarných umelcov, ktorý je pravidelne dopĺňaný aktuálnymi informáciami a článkami z tlače. Ide o špecifický archívny fond výstrižkov z periodík, prípadne excerpov z iných tlačovín relevantných pre osobnosť a tvorbu konkrétneho výtvarníka. Fond obsahuje fascikle viažuce sa k 3 212 výtvarným umelcom a je výsledkom pôsobenia Dokumentačného oddelenia GMB od roku 1961. Tieto materiály knižnice sú verejnosti prístupné na prezenčné štúdium v študovni.

Otváracie hodiny pre verejnosť

utorok 10.00 – 12.00 | 13:00 – 18:00
streda 13.00 – 18.00
štvrtok 10.00 – 12.00 | 13.00 – 18.00
piatok | sobota | nedeľa | pondelok zatvorené
Návštevu knižnice prosíme vopred dohodnúť e-mailom alebo telefonicky. Možnosť štúdia dohodou aj mimo otváracích hodín.
Lucia Halászová
knihovníčka, archivárka
halaszova@gmb.sk
Knižnica a dokumentačno-informačné stredisko
Knižnica a dokumentačno-informačné stredisko
Knižnica a dokumentačno-informačné stredisko
Knižnica a dokumentačno-informačné stredisko
Knižnica a dokumentačno-informačné stredisko
prev
next