GMB hľadá nové vedenie úseku marketingu a komunikácie!

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Galéria mesta Bratislavy vypisuje výberové konanie na pozíciu vedúci/a úseku marketingu a komunikácie. GMB hľadá odborníka/-čku so schopnosťou rozvíjať marketingovú a komunikačnú stratégiu organizácie. Od vedúceho/ej úseku marketingu a komunikácie sa súčasne očakáva schopnosť posúvať štandardy súčasnej marketingovej komunikácie a prirodzené vlohy pre prácu v tíme.

Popis pracovnej pozície:

– riadenie úseku marketingu a komunikácie a s tým spojená administratíva;
– vývoj marketingovej a komunikačnej stratégie v súlade s koncepciou rozvoja GMB (vymedzenie cieľov, stanovenie hodnotiaceho mechanizmu, tvorba metodík zberu dát a pod.);
– budovanie atraktívnej značky GMB a pozitívneho imidžu inštitúcie;
– tvorba marketingových vzťahov s odbornou a širokou verejnosťou;
– budovanie vzťahu s domácimi a zahraničnými médiami a uzatváranie mediálnych partnerstiev;
– budovanie vzťahu so súkromným sektorom (sponzori, partneri a pod.);
– monitoring mediálnych ohlasov a spracovanie mediálnych analýz;
– aktívna účasť na kreatívnom riešení mediálnych kampaní a implementácia trendov online marketingu;
– aktívna účasť na tvorbe výstavného plánu, programovej dramaturgie a dramaturgie vzdelávacích programov;
– tvorba rozpočtu zvereného úseku

Zamestnanecké výhody, benefity

Druh pracovného pomeru

Hlavný pracovný pomer. Pracovná doba 37,5 hodiny týždenne. GMB na základe kolektívnej zmluvy uplatňuje pružný pracovný čas (základný pracovný čas je od 9.00 h – 14.00 h). Základná výmera dovolenky je 5 týždňov. Jedná sa o zmluvu na dobu určitú (zastupovanie) na dobu 2 rokov, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Finančné ohodnotenie pre danú pozíciu

V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z . o odmeňovaní vo verejnom záujme v závislosti od dĺžky praxe, minimálne PT 9: od 1400 Eur. Funkčný plat bude zodpovedať plneniu predpísaných kvalifikačných a odborných predpokladov vrátane skutočnej praxe uchádzača/uchádzačky.

Ďalšie pracovné benefity:

  • korektný a profesionálny prístup zo strany zamestnávateľa;
  • možnosť ďalšieho odborného vzdelávania;
  • príspevok zamestnávateľa na stravné lístky;
  • práca v atraktívnych, historických priestoroch v centre mesta.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní prosíme o zaslanie podkladov e-mailom na personalne@gmb.sk a gmb@gmb.sk do 27. 2. 2023 (vrátane 27. 2. 2023). V predmete uveďte: VK Vedúci/a úseku marketingu a komunikácie.

Uchádzačov/uchádzačky bude posudzovať interná komisia organizácie.

  1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania;
  2. Štruktúrovaný životopis (musí obsahovať zoznam realizovaných mediálnych kampaní);
  3. Motivačný list (max. 2 NS);
  4. Sken dokladu o dosiahnutom vzdelaní;
  5. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia; Uchádzač/uchádzačka sú povinní zaslať každý dokument zvlášť formou výlučne vo formáte PDF. Prípadné otázky prosím adresujte emailom na: personalne@gmb.sk
Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.
Z kapacitných dôvodov nie je možné reagovať na každý zaslaný životopis. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 27. 2. 2023.

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie, požadovaná prax, kvalifikačné predpoklady:

– ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (odbory marketingová komunikácia, marketingový manažment nie sú podmienkou) resp. príbuzné disciplíny;
– prax min. 3 roky;
– skúsenosti s vedením malého tímu (vedie tím z zložení: PR manažérka, manažérka edičných projektov, manažérka sprievodných programov, vedúcica odd. vzdelávania)
– vynikajúce komunikačné zručnosti (vedie aktívnu komunikáciu s ostatnými odd. GMB – najmä s úsekom odbornej činnosti a odd. vzdelávania, odd. sprievodných programov); zabezpečuje ich účasť a súčinnosť pri realizácii mediálnych a komunikačných kampaní;
– všeobecný kultúrny a spoločenský rozhľad;
– aktívne aj medzinárodné kontakty v odbore;
– dobrá znalosť Office 365 a bežne používaných komunikačných technológií (skúsenosť s tvorbou digitálnych obsahov je výhodou);
– nadštandardný pracovný záujem a identifikácia s inštitúciou;
– aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť ďalšieho svetového jazyka vítaná.

Osobné spôsobilosti:

samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, časová flexibilita, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, spoľahlivosť, pamäť, sebaistota, sebaovládanie, cieľavedomosť, pozornosť, predstavivosť.

Súhlas na spracovanie osobných údajov

SUHLAS.pdf