Bratislava Design Week 2022

v Mirbachovom paláci

Bratislava Design Week je najväčšie medzinárodné podujatie na Slovensku venujúce sa súčasnému dizajnu. Aj tento rok sa bude konať v období adventu. Tohtoročnou témou je Krehkosť. V kurátorskej časti budú odprezentované medzinárodné dizajnérske diela, ktoré sa infiltrujú do stálej expozície baroka. Pôjde o vystavujúcich ako: mischer’traxler studio (AT), BCXSY (NL), Roman Šedina (CZ), Laboratoř budoucnosti (CZ), Cindy Kútiková (CZ) a taktiež dizajnérky a dizajnéri z domácej scény.
Bratislava Design Week vznikol v roku 2009 a každý rok prezentuje to najlepšie z domácej scény ako aj vybrané projekty zaujímavých tvorcov zo zahraničia. Poskytuje priestor etablovaným autorom, ale aj študentom dizajnu, nezávislým značkám, experimentálnemu dizajnu i móde a prepája ich s návštevníkmi všetkých vekových kategórií. Od roku 2016 je hlavným organizátorom festivalu o. z. Aparát s kurátorskou koncepciou riaditeľky festivalu Ľubice Hustej.
Keď sme v roku 2021 vymysleli tému Krehkosť pre rok 2022, netušili sme, že naberie hneď od 24. februára úplne iný a ťaživý význam. Taký, aký sme si nikdy nechceli predstaviť. Vojna v našej blízkosti a v našom kultúrnom prostredí rozmetala pocit bezpečia aj obnažila krehkosť našej existencie i tak prudko skúšanej okolnosťami pandémie alebo klimatickej krízy.
Tohtoročnú tému KREHKOSŤ reflektujeme najmä cez pominuteľnosť, premeny, ale aj naše „rozbíjanie sa“ v každodennosti a naše opätovné postavenie sa. Krehkosť vnímame cez cit a porozumenie. Ohľaduplnosť. Jej jemnosť a delikátnosť je vzácna. Vnímame ju v mnohých vrstvách. Nikam sa netlačí. A iba my sa môžeme rozhodnúť, akí budeme a aký svet bude okolo nás.

Vstupenky

Vstupenkou zakúpenou online sa preukážete na pokladni Mirbachovho paláca, dostanete pásku, s ktorou môžete navštíviť okrem expozícií v Mirbachovom paláci aj ostatné miesta v rámci festivalu Bratislava Design Week

Program BDW v GMB

/ 7. 12. / 19.00 /
otvorenie festivalu
GMB Mirbachov palác
/8. 12. / 16.30/
otvorenie výstavy Laboratoř budoucnosti
GMB Mirbachov palác, koncertná miestnosť
/9. 12. / 16.00/
Sprievodný program: Pink Talk
Hosť: Šimon Galanský
GMB Mirbachov palác, koncertná miestnosť
/9. 12. / 16.30/
Sprievodný program: Pink Talk Edícia MAJSTRI
Hostia: Patrik Illo a Viera Kleinová
/10. 12. / 15.00/
Sprievodný program: Pink Talk
Hosť: Roman Šedina
/10. 12. / 15.30/
Sprievodný program: Pink Talk
Hostia: Simona Janišová, Patrícia Koyšová, Linda Viková
/11. 12. / 15.30/
Komentovaná prehliadka
Sprevádza riaditeľka festivalu BDW Ľubica Hustá
Začiatok na 1. poschodí Mirbachovho paláca