Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Mestské divadlo v Prešporku | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Mestské divadlo v Prešporku

Autori: Martina Vyskupová, Jana Laslavíková
Cena: 7,-€
Vydavateľ: GMB, 2016

O publikácii

Galéria mesta Bratislavy má vo svojich zbierkach pozoruhodnú kolekciu diel, ktoré súvisia jednak so staršou budovou Mestského divadla v Prešporku z roku 1776 a jednak s novšou stavbou z roku 1886 (s vymedzenou časovou hranicou do roku 1920, teda do vzniku Slovenského národného divadla). Ide o súbor grafických listov, malieb, kresieb a sôch, ktoré vznikli v rozmedzí poslednej tretiny 18. a prvej polovice 20. storočia. Z pôvodného výberu asi 166 diel s touto tematikou sa kurátorka Martina Vyskupová sústredila na výber najdôležitejších a najzaujímavejších predmetov zo zbierok GMB. Výskum priniesol mnoho nových zistení, ktoré tu verejnosti prezentujeme prvýkrát.

 

 The Bratislava City Gallery houses a remarkable collection of works relating to both the 1776 Municipal theatre building in Prešporok and that of 1886 (until 1920, i.e. until the establishment of the Slovak National Theatre). It is a set of prints, paintings, drawings and statues executed in the period between the last third of the eighteenth and the first half of the twentieth century. The selection was conditioned by the contents of our collections as well as by the current possibilities of their presentation. The curator Martina Vyskupová focused on the best and most interesting artworks.  Her aim is to contribute, based on new information.

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.