Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Z MESTA VON/ Umenie v prírode | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Výstava

Z MESTA VON/ Umenie v prírode

Záoadočeská galéria Plzeň
11. 11. 2008 - 1. 2. 2009
Kurátorka: Daniela Čarná


 „Návrat k prírode... je pokus ...  o znovuobjavenie porušenej rovnováhy medzi ľudským a prírodným organizmom.“                                      František Šmejkal

Vystavujúci autori:
MILAN ADAMČIAK – ARTPROSPEKT P. O. P. – PETER BARTOŠ – JURAJ BARTUSZ –ROBERT CYPRICH – ĽUBOMÍR ĎURČEK – STANO FILKO – DANIEL FISCHER – VIKTOR HULÍK – IVAN KAFKA (CZ) – PETER KALMUS – MICHAL KERN – JÚLIUS KOLLER – VLADIMÍR KORDOŠ – MATEJ KRÉN – MILOŠ LAKY – OTIS LAUBERT – MILAN MAUR (CZ) – JURAJ MELIŠ – ALEX MLYNÁRČIK – MARIÁN MUDROCH – ILONA NÉMETH – VLADIMÍR POPOVIČ – PETER ROLLER – RUDOLF SIKORA – MILOŠ ŠEJN (CZ) – DEZIDER TÓTH – ŠTEFAN TÓTH – MILOŠ URBÁSEK – DUŠAN ZAHORANSKÝ – JÁN ZAVARSKÝ – JANA ŽELIBSKÁ  


    Výstava Z MESTA VON – Umenie v prírode (nazvaná podľa rovnomennej akcie Rudolfa Sikoru) sa venuje špecifikám fenoménu vstupu umelcov do prírody v rámci akčných a konceptuálnych smerovaní slovenskej a českej neoficiálnej výtvarnej scény konca 60. až 80. rokov 20. storočia, s presahom do súčasnosti. Pre niektorých autorov sa príroda stala dominantným médiom tvorby, pre ďalších občasným miestom realizácie autorských programov alebo miestom sebareflexie. Výstava nesleduje realizácie v prírode výlučne v ich priamom chronologickom slede. Prostredníctvom niekoľkých tematických okruhov poukazuje na rôznorodé  formy pôsobenia vybraných tridsiatich dvoch umelcov v prírode ako ateliéri.
    Napriek tomu, že umenie v prírode sa na Slovensku nestalo samostatnou tendenciou, rôznorodé podoby reakcie na prírodu a krajinu existovali v tvorbe väčšiny výtvarníkov neoficiálnej výtvarnej scény, prevažne ako súčasť konceptuálnych a akčných aktivít, prostredie ktorých tvorila príroda alebo jej priama reflexia. Táto reakcia bola viac-menej paralelná so vznikom earth artu a land artu v USA a Veľkej Británii. V domácom prostredí však umenie v prírode má svoje špecifiká. Bolo ohlasom na ekologické a etické otázky spojené so životným prostredím, ktoré sa stávali predmetom diskusií neoficiálnych stretnutí, diskusií a reflexií umelcov a  vedcov. Umenie v prírode tu má charakter skupinových a individuálnych prejavov. Od akcií, osláv a rituálov realizovaných v prírode (Alex Mlynárčik, Jana Želibská, Artprospekt P.O.P.), individuálnych udalostí pozorovania prírody, procesov a  javov (Peter Bartoš) cez introvertnú komunikáciu a intímny vzťah s prírodným (Michal Kern, Dezider Tóth, Daniel Fischer, Milan Maur, Miloš Šejn), po reflektovanie ekologických problémov (Rudolf Sikora, Juraj Meliš). Pre niektorých umelcov bola príroda permanentným centrom záujmu, iní sa s ňou konfrontovali skôr občasne, využívajúc jej špecifický jazyk a priestor na zanechanie hravo-poetických, ozvláštňujúcich či ironizujúcich odkazov (Július Koller, Ľubomír Ďurček, Otis Laubert, Vladimír Kordoš, Matej Krén, Marián Mudroch a ďalší). Mnohí autori, (žijúci väčšinou v Bratislave), vnímali prírodné prostredie ako miesto sebareflexie, kam unikali z odcudzeného neosobného prostredia mesta. Prírodné prostredie, ktoré stálo mimo štátneho dohľadu, sa mohlo stať prirodzeným priestorom na ´utajenú´ prezentáciu, i keď aktivity, často vystupujúce z bežného rámca činností v prírode, sa tu konali zväčša potichu a za účasti úzkeho okruhu umelcov či prizvaných participantov, prípadne osamote.
    Aktivity umelcov v prírode, zachytené zväčša fotografickým médiom ako dokumentom i prostriedkom ich zvýtvarnenia, nás pozývajú k zamysleniu sa nad našou existenciou v súlade s prostredím, v ktorom žijeme a  redefinovaniu vlastného vzťahu k prírode, svetu a sebe samému. Jej stopa je zachytená v desiatkach realizácií vznikajúcich na domácej výtvarnej scéne počas posledných štyroch dekád.

Daniela Čarná

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 5. 9. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 31. 8. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.