Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Vladimír Ossif | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

Vladimír Ossif

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
19. 10. 2006 - 26. 11. 2006
Kurátor: Zora Rusinová

Vladimír Ossif : Bez názvu / Untitled

V kontexte súčasnej maľby na Slovensku má živelná a hravá abstraktná geometria Vladimíra Ossifa ojedinelé a špecifické miesto. Hoci autor pôvodne patrí ku generácii predstaviteľov tzv. „Novej maľby“ zaujatej najmä revivalom expresionizmu, jeho maliarsky prejav sa po polovici 80. rokov vyvíjal mimo Slovensko a je spätý skôr s prostredím a tradíciou francúzskej analytickej maľby.

Výstava predstavuje výber z jeho bohatej tvorby zhruba od roku 2000, keď Ossif začína smerovať k novej výrazovej senzibilite. Z obrazov sa vytráca texturálne bohatý povrch a pôvodné jemný, pastelový, poltónovo rozihraný kolorizmus predchádzajúceho obdobia. Naďalej síce zostáva verný abstraktnej geometrii, ale kompozície sa rozvoľňujú, jednotlivé geometrické prvky sa vyväzujú zo vzájomných spojení a prevrstvovania. V dôsledku toho abstraktné znaky strácajú svoju predchádzajúcu neurčitosť. Už sa nevynárajú z hĺbok ako zmes odtlačkov a stôp, ale zintenzívňuje sa ich čistota a čitateľnosť v monumentálnych priestorových väzbách. Ossif sa ani v týchto kompozíciách nebojí veľkej plochy. Suverénne zvláda veľké polia obrazov „al prima“ spontánnym a bezprostredným maliarskym gestom kreslí farbou a ponecháva svojím tvarom dostatok vzduchu a svetla, takže jeho plátna i papiere pôsobia takmer ľahkosťou akvarelu.Elementárne geometrické prvky, najmä sústredné kruhy a izolovane sa objavujúce terče voľne roztratené v priestore dopĺňajú gestické škvrny. Ak pretrváva prevrstvovanie, tak už nemá ráz systematického popierania podvrstvy, ale skôr náhodných, fragmentárnych intervencií do plochy. Ide o zámerné premaľby, zamlčané a popreté formy prehlušené lineárnymi obrazcami a naopak. Často akoby v obraze niečo riadené entropickou rozpínavosťou vybuchlo a rozprsklo sa. V morfológii jednotlivých obrazov prevláda plošnosť a rezonancie organických foriem neviditeľného sveta – disky pripomínajúce prstencovité jadrá buniek alebo kolónie baktérií pod zväčšovacím sklom mikroskopu. Mikrosvet tu nadobúda gulliverovské rozmery a prostredníctvom tvarových analógií nás približuje k vesmírnym diaľkam.

Spomínaná premena sa týka rovnako malieb na papieri ako veľkých plátien vytváraných technikou spojenia akrylu a oleja. Ossif tak spája presnosť s hravosťou, pravidlo s úskokom, krehkú kaligrafiu s bezohľadnou expanzívnosťou škvrny. V oboch sférach: plátnach i nespočetných maľbách na papieri sa objavujú spoločné motívy, ktoré najmä v najnovších obrazoch vyvolávajú aj topografické či architektonické tvarové alúzie. Čoraz dôležitejšie sa totiž stávajú stále nové väzby medzi prvkami, vnútorná syntax farebných vzorcov. Z tohto pohľadu sú jednotlivé Ossifove kompozície samé o sebe výrazom fragmentarizácie celku, predstavujú vždy len určitý výsek, napovedajú, že obraz môže pokračovať aj za hranicami rámu, a že je len výrezom z predpokladanej kontinuity.

Ossif svoje obrazy nepomenováva, lebo ich nechce viazať na nijaký konkrétny obsah, ba naopak usiluje sa, aby ich posolstvo bolo otvorené čo najširšej škále interpretácií, aby si dívák pri pohľade na ne sám slobodne vytváral asociácie podľa vlastnej imaginatívnej dispozície.

Aj tieto najnovšie série obrazov dokladajú nielen jeho oddanosť maľbe a jej zákonitostiam, ale aj tvorivú disciplínu a vytrvalý boj o autentickosť tohto druhu umenia aj v časoch atraktivity a dominancie elektronických médií.

P1017627.JPG.jpg

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 29. 8. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 15. 7. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
23. 3. 2021 - 11. 7. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.