Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

VI. Nový zlínsky salón 2011 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Výstava

VI. Nový zlínsky salón 2011

Krajská galéria výtvarného umenia v Zlíne
3. 5. 2011 - 28. 8. 2011

 

Krajská galéria výtvarného umenia v Zlíne, p.o. a Zlínsky kraj v spolupráci so štatutárnym mestom Zlín, Galériou mesta Bratislavy a galériou Kabinet T.

Nový zlínsky salón nadväzuje na tradíciu historických salónov, ktoré sa v rokoch 1936-1948 každoročne konali v Zlíne. Jednalo sa o doteraz najvýznamnejšie prehliadky súčasného československého resp. českého výtvarného umenia (v rokoch 1939 – 1944). Zlínske salóny sa stali vzorom prepojenia baťovského podnikania a kultúry.
Úspešné obnovenie týchto prehliadok formou Nového zlínskeho salónu sa uskutočnilo v roku 1996 pod záštitou a za priamej účasti prezidenta Václava Havla. Od roku 2005 sa salónu zúčastňujú aj umelci zo Slovenska. Pripravovaný šiesty ročník prebehne od 3. mája do 28. augusta 2011.
Hlavnou snahou usporiadateľov i naďalej zostáva, aby výber umelcov nebol jednostranný. Zlínska galéria preto prizvala k spolupráci popredných znalcov súčasného umenia z českej i slovenskej strany. Členovia výstavnej jury sa v každom ročníku salónu obmieňajú. Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch sústredí odborná porota pozornosť predovšetkým na tých autorov nad tridsať rokov, ktorých tvorba je v určitom pohybe, rozvíja sa či transformuje. Ambíciou výstavy je predstaviť predovšetkým také umelecké prejavy, ktoré majú potenciál participovať na európskom diskurze o umení a zároveň sa v nich dajú sledovať súvislosti lokálneho diania. Tohoročnej prehliadky sa zúčastní 95 autorov z Českej republiky a zo Slovenska. V rámci výstavy bude udelená tzv. pocta vo forme samostatnej výstavy v Dome umenia dvom významným umelcom, Jiřímu Valochovi (CZ) a Monogramistovi T.D (SK). Vedľa kmeňových priestorov usporiadateľa - Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíně - v Dome umenia a na druhom poschodí zlínskeho zámku bude podstatná časť expozície salónu umiestnená v industriálnom priestore 32 budovy továrenského areálu.
Výstavu sprevádza katalóg, obsahujúci okrem textov o súčasnom českom a slovenskom umení aj biografické údaje vystavujúcich autorov a reprodukcie vystavených diel.
Zoznam vystavújcih umelcov:

Jan Ambrůz
Daniel Balabán
Zbyněk Baladrán
Blažej Baláž
Mária Balážová
Peter Bartoš
Jiří Bartůněk
Erik Binder
Marko Blažo
Josef Bolf
Filip Cenek
Ivan Csudai
Martin Čada
Jiří Černický
Anton Čierny
Jiří David
Martin Derner
Milena Dopitová
Richard Fajnor
Patricie Fexová
Pavlína Fichta Čierna
Viktor Frešo
Kurt Gebauer
Václav Girsa
Radim Hanke
Vladimír Havlík
Pavel Hayek
Tomáš Hlavina
Martin Horák
Bohdan Hostiňák
Aleš Hudeček
Dalibor Chatrný
Monika Immrová
Michal Kalhous
Peter Kalmus
Krištof Kintera
Barbora Klímová
Lenka Klodová
Vladimír Kokolia
Jaroslav Koléšek
Igor Korpaczewski
Alena Kotzmannová
Patrik Kovačovský
František Kowolowski
Marek Kvetán
Otis Laubert
Petr Lysáček
Zdeněk Macháček
Martin Mainer
Petr Malina
Stano Masár
Marek Meduna
Pavol Megyesi
Martin Melicherčík
Milan Mikula
Svätopluk Mikyta
Jan Nálevka
Alice Nikitinová
Petr Nikl
Igor Ondruš
Marian Palla
Jiří Petrbok
Martin Piaček
Petr Písařík
Vladimír Popovič
Pavel Preisner
Veronika Ronaiová
Dorota Sadovská
Milan Salák
Jiří Skála
Vladimír Skrepl
Sláva Sobotovičová
Petr Stanický
Václav Stratil
Jiří Surůvka
Tomáš Svoboda
Adam Szentpétery
Kateřina Šedá
Jan Šerých
Michal Škoda
Jiří Thýn
Šárka Trčková
Filip Turek
Jan Turner
Tomáš Vaněk
Emöke Vargová
Ivan Vosecký
Dušan Zahoranský
Martin Zet
Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová
XYZ – Milan Tittel a Matej Gavula
Lukáš Jasanský& Martin Polák

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 5. 9. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 31. 8. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.