Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

UMENIE ZBLÍZKA. Pohľad detí na slovenské umenie 20. storočia | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Výstava

UMENIE ZBLÍZKA. Pohľad detí na slovenské umenie 20. storočia

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
26. 9. 2006 - 22. 10. 2006
Kurátorka: Daniela Čarná

Vernisáž: utorok 26.9. 2006 o 16h/ Tlačová konferencia: utorok 26.9.2006 o 11h 

Autorka projektu: Daniela Čarná

Tvorivé dielne pre deti od 5 do 15 rokov: sobota 7. a 21. 10. 2006 so začiatkom o 14.30h - Pálffyho palác GMB, Panská 19

Tvorivé dielne približujú umenie deťom hravou zážitkovou formou. Do sveta umenia vstúpime tajomnou Pasážou od Mateja Kréna, spoločne objavíme príbehy niekoľkých umelcov a umeleckých diel.Sami sa zahráme na umelcov a priamo v galérii vytvoríme svoje vlastné "umelecké dielo".
 
Symbolické vstupné: 20,- Sk/ dieťa (sprevádzajúci rodič vstup zdarma) 
Viac informácií nájdete na www.umeniezblizka.gmb.sk  
Objednávky návštev pre školské skupiny a bližšie informácie: 02/ 5443 2807, carna@gmb.sk
 

Môže byť poznávanie a objavovanie umenia dobrodružstvom a zábavou? Umenie zblízka mladým ľuďom vo veku 10 až 15 rokov hravou formou sprostredkuje rovnomenný vzdelávací projekt. Galéria mesta Bratislavy v ňom symbolicky vychádza zo svojich brán, aby priamo do škôl priniesla diela moderného a súčasného slovenského výtvarného umenia formou reprodukcií diel z expozície umenia 20. storočia (100 rokov reality) od Ľudovíta Fullu, Cypriána Majerníka, Jána Mathého, Júliusa Kollera, Igora Kalného, Romana Ondáka a Doroty Sadovskej. Cieľom projektu je prepojenie moderného a súčasného umenia, s ktorým sa mladí ľudia nemajú možnosť bežne stretávať, s aktuálnym svetom okolo nás, ktorý umenie reflektuje a umožňuje nám jeho hlbšie porozumenie.

 

Do projektu UMENIE ZBLÍZKA, ktorý prebiehal od konca marca do konca júna 2006, sa zapojilo vyše 330 základných, základných umeleckých škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Na základe siedmych zaslaných reprodukcií formátu A4, obsahujúcich informáciu o autorovi a diele, námety na diskusiu a tvorivú činnosť v rámci rôznych humanitných predmetov, tvorili žiaci pod vedením pedagógov svoje vlastné interpretácie. Ich výsledky, nám zaslalo vyše 100 škôl z rôznych regiónov Slovenska. Z viac ako 2000 diel vybrala komisia výtvarných a galerijných pedagógov 26, ktoré sú prezentované na výstave v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy. Diela v pripravovanom katalógu a pripravovanej špeciálnej internetovej stránke www.umeniezblizka.gmb.sk umožnia o niečo širší prehľad detských interpretácií.

 

Detské diela je zjednodušene možné rozdeliť do dvoch kategórií. Práce vychádzajúce z interpretovaného diela, s ktorým zachovávajú vonkajšiu spojitosť s ním a tie, ktoré sú ním voľne inšpirované. Ukazujú rôzne prístupy a možnosti práce s výtvarným dielom a možností jeho využitia nielen v rámci hodín výtvarnej výchovy, ale aj slovenského jazyka, dejepisu, etiky či náboženstva. Pre samotnú realizáciu projektu bolo rozhodujúce aktívne nasadenie pedagógov a podpora tvorivého myslenia mladých ľudí a ich schopnosti tvoriť, ktorá je v rôznych formách potrebná pre každú oblasť života. Radosť zo samotného tvorivého procesu bola podstatnou súčasťou projektu, neraz dôležitejšou ako samotné výsledné dielo. Počas trvania projektu viaceré školy navštívili Galériu mesta Bratislavy alebo galériu vo svojom okolí, diskutovali, objavovali a tvorili svoje vlastné pohľady na umenie 20. storočia, ktoré prezentovali v „galériách v škole“.

 

Projekt UMENIE ZBLÍZKA ukazuje jednu z foriem galerijnej pedagogiky, ktorá sa zameriava na sprostredkovanie umenia v galériách a múzeách rôznym vekovým kategóriám zážitkovou formou. Umenie približujú ako podstatnú a dôležitú súčasť nášho života, ktoré nám môže poskytnúť nevšedné možnosti vzdelávania, zábavy a tvorivých aktivít.

Daniela Čarná

Projekt podporili:

Stredoeurópska nadácia

Slovnaft, člen skupiny MOL

Realizované ako súčasť projektu Bližšie k múzeu, s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

IKAR

VIENALA

 

Prehľad interpretovaných diel a viac o projekte UMENIE ZBLÍZKA

 

UMENIEZBLIZKA1.jpg.jpg

 

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 29. 8. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 15. 7. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
23. 3. 2021 - 11. 7. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.