Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

UMENIE ZBLÍZKA 4 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Výstava

UMENIE ZBLÍZKA 4

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
25. 9. 2012 - 18. 11. 2012
Kurátorka: Daniela Čarná

pozvánka

Výstava Umenie zblízka je výsledkom štvrtého ročníka celoslovenského vzdelávacieho programu pre školy, ktorý približuje slovenské umenie 20. a 21. storočia zo zbierok Galérie mesta Bratislavy mladým ľuďom. Predstavuje výber 33 detských interpretácií, ktoré vznikli v školách po celom Slovensku a ktoré približujú rôzne a často originálne pohľady na svet umenia. Popri výstave ich môžete nájsť aj v pripravovanom katalógu a na stránke projektu www.umeniezblizka.gmb.sk. Interpretovanými autormi v tomto ročníku sú Milan Adamčiak, Juraj Bartusz, Daniel Fischer, Mikuláš Galanda, Otis Laubert, Ilona Németh a Veronika Ronaiová.

Výchova umením je súčasťou vzdelávania v školách, rovnako ako v múzeách a galériách, pre ktoré je sprostredkovanie hodnôt umenia jedným zo základných poslaní. Galérie majú to privilégium, že disponujú artefaktmi – originálmi výtvarných diel vo svojich zbierkach. Galerijná pedagogika, ktorá sa interpretácii výtvarných diel vo vzťahu k divákom venuje, má na Slovensku svoju tradíciu, ktorá vychádza zo základného poslania galérií ako zbierkotvorných, vedeckovýskumných a kultúrno-vzdelávacích organizácií. Toto všeobecné poslanie každá galéria realizuje cez svoje špecifické zbierkové fondy a zameranie výstavnej či publikačnej činnosti. Galéria mesta Bratislavy (GMB), ktorá spravuje zbierky od gotiky až po súčasnosť a vystavuje ich v stálych expozíciách v Mirbachovom a Pálffyho paláci, sa vo výstavnej činnosti zameriava najmä na prezentáciu moderného a súčasného umenia. Na toto smerovanie nadväzuje aj vzdelávanie na pôde GMB, ktoré vychádza zo sprostredkovania hodnôt umenia minulosti a ich prepojenia so súčasnosťou. Osobitne sa venuje aktuálnym podobám súčasného umenia, ktoré špecifickým spôsobom reflektujú svet okolo nás a umožňujú nám tak jeho hlbšie porozumenie.

Galerijná pedagogika má svoje vlastné špecifiká, vychádzajúce z dejín umenia, pedagogiky a psychológie, ktoré využíva pri sprostredkovaní výtvarného diela rôznym skupinám publika. Jedným z významných zdrojov, na ktoré galerijná pedagogika na Slovensku sčasti nadviazala, je jej príbuzná disciplína – výtvarná pedagogika. Tá bola intenzívne rozvíjaná prevažne autormi neoficiálnej výtvarnej scény, ktorí v období normalizácie v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia pôsobili ako progresívni pedagógovia na základných a stredných umeleckých školách. Jednou z metód, ktorú využívali tak vo svojej pedagogickej činnosti, ako aj vo vlastnej tvorbe, bola práve interpretácia a analýza výtvarného diela, ktoré sú podstatné aj pre prácu s originálom výtvarného diela v galérii. Vzdelávanie v Galérii mesta Bratislavy nadväzuje aj na Galériu dieťaťa z rokov 1979 – 1993, ktorá tu rozvíjala bohatú výstavnú a edukačnú činnosť, jedinečnú aj v kontexte vtedajšieho Československa. Popri metodickej a publikačnej činnosti a programoch zameraných na stále expozície a aktuálne výstavy vzdelávacie oddelenie GMB od roku 2006 každé dva roky organizuje celoslovenský vzdelávací program pre školy UMENIE ZBLÍZKA. Symbolicky v ňom vychádza zo svojich brán a formou reprodukcií diel zo svojich zbierok a sprievodných metodických materiálov prináša slovenské výtvarné umenie 20. a 21. storočia do škôl na Slovensku. Cieľom programu je prepojiť poznanie moderného a súčasného umenia, s ktorým sa mladí ľudia nemajú možnosť bežne stretávať, s každodenným svetom a podporiť tvorivé uvažovanie a činnosť mladých ľudí vo veku 10 až 15 rokov (v tomto veku mladí ľudia postupne strácajú prirodzený záujem o praktickú výtvarnú aktivitu).
Štvrtý ročník projektu UMENIE ZBLÍZKA prebiehal od januára do júna 2012 a zapojilo sa do neho vyše 300 základných, základných umeleckých škôl a gymnázií z celého Slovenska. Každý prihlásený pedagóg dostal sadu reprodukcií diel siedmich slovenských autorov (Milan Adamčiak, Juraj Bartusz, Daniel Fischer, Mikuláš Galanda, Otis Laubert, Ilona Németh, Veronika Rónaiová) vo formáte A4, spolu s informáciami o diele a autorovi, inšpiráciami na diskusiu a tvorivé aktivity. Pod vedením pedagógov výtvarnej výchovy, ale aj ďalších humanitných predmetov, ktorých kreatívny vstup bol nevyhnutnou súčasťou projektu, žiaci realizovali vlastné interpretácie diel rôznymi technikami (maľba, kresba, plastika, objekt, inštalácia, akcia, fotografia, divadlo, text, poézia). Ich výsledky nám zaslalo takmer 100 škôl z rôznych regiónov Slovenska, z ktorých komisia výtvarných a galerijných pedagógov (Daniela Čarná, GMB; Vladimír Malast, SNG; Antónia Mišeková, ZUŠ) vybrala 33 diel, ktoré sú prezentované na výstave v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy a na interaktívna stránke projektu www.umeniezblizka.gmb.sk. Detské práce vychádzajú z výtvarného diela a zachovávajú s ním vonkajšiu spojitosť, alebo sú ním inšpirované na základe vnútornej súvislosti či odvodenej témy. Práce dokumentujú rôzne prístupy a možnosti využitia výtvarného diela v pedagogickom procese. Ako inšpiráciu ich môžu využiť pedagógovia, ale aj rodičia, deti a každý, kto prijme pozvanie pozrieť sa na výtvarné umenie z nového uhla pohľadu.
                                                                                                                Daniela Čarná

Ďalšie interpretácie nájdete na http://www.umeniezblizka.gmb.sk/sk/gallery/3
Metodické materiály, podľa ktorých vznikali detské interpretácie nájdete tu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 29. 8. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 15. 7. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
23. 3. 2021 - 11. 7. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.