Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Štipendium Radislava Matuštíka - Čo sme si navarili | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Výstava

Štipendium Radislava Matuštíka - Čo sme si navarili

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
6. 5. 2014 - 22. 6. 2014
Kurátorka: Diana Garafová

Vystavujúci autori: MARTINKA BOBRÍKOVÁ & OSCAR DE CARMEN, LUCIA DOVIČÁKOVÁ, TOMÁŠ DŽADOŇ, PETER HOMOLA & PETR KORECKÝ, ZUZANA KMEŤOVÁ, JAROSLAV KYŠA, STANO MASÁR, RASTISLAV PODHORSKÝ

Jedlo je neodmysliteľnou súčasťou nášho života, dokonca jeho podmienkou. Je zdrojom slasti, potešenia, pestrosti, fantázie a kreativity. Môže byť prekliatím, výčitkou až chorobou. To, čo robí z jedla veľkú tému i problém, je jeho dostatok či prebytok, kvalita, odlišnosť, nenahraditeľnosť, jeho každodenná všadeprítomnosť. Prebytok jedla je smrteľným hriechom, nedostatok potravy je naopak spojený s hladom a smrťou samotnou.

V informáciami presýtenej spoločnosti je prístup jednotlivcov k jedlu založený na vedomostiach, ale aj svedomí.  Dnes, oveľa viac ako predtým, sa zaujímame o  pôvod a spôsob prípravy pokrmu, ktorý konzumujeme. A aj vzhľadom na mnohé aféry v potravinárskom priemysle vzrastá popularita miestnych farmárskych komunít a záhradkárčenie zažíva akúsi renesanciu. Zodpovednosť za zaobchádzanie so zvieratami a rastlinami v konečnom dôsledku súvisí so zodpovednosťou za životné prostredie, ktoré je odrazom krízy nášho spôsobu života a krízy charakteru, a ústi v krízu zdravotnú.

Varí každý, všade, stále. Naša konzumná spoločnosť je presýtená populárnymi reláciami o varení, článkami o zdravej výžive, návodmi na pestovanie bioproduktov. Varíme, pečieme, fotíme jedlo, zdieľame a „lajkujeme si recepty. Úvahami o jedle a sledovaním varenia trávime viac času ako varením samotným.  Varenie predstavuje magickú premenu -  meniace sa niečo, čo je viac než iba súčet svojich častí. Premieňa nielen zvieratá a rastliny – mení aj nás samých – zo spotrebiteľov na producentov. Výber, príprava i spôsob podávania jedla korešpondujú so sociálnymi vzťahmi a prezrádzajú naše celospoločenské postoje a životné nastavenie. Vychádzajú zo znalostí, svedomia i osobného rozhodnutia. Pokrm je konečným stelesnením našich neustálych pokusov skrotiť a reinterpretovať prírodu. 

Fenomén jedla je s výtvarným umením spätý od jeho počiatkov. Niekedy je inšpiráciou, námetom, inokedy modlou, či materiálom na výrobu. Jedlo predstavuje zdroj života, v niektorých kultúrach je vnímané ako svätý objekt, niečo, čo je treba rešpektovať a nie zosmiešňovať. Zmysly ako hmat, čuch a chuť stoja v hierarchii zmyslom nižšie ako sluch a zrak, preto zobrazovanie jedla v kontexte výtvarného umenia v sebe nesie silné obsahové konotácie (citové, existenčné, kriticko-politické). Symbolická moc (nielen) jedla  sa v histórii umenia menila v závislosti od ekonomicko-politickej moci potravy samotnej.

Výstava ČO SME SI NAVARILI sa zameriava na slovenských autorov mladej generácie, ktorí používajú rôzne prístupy v spracovaní obrazu a významu jedla v umení. Vo výbere dochádza ku konfrontácii šťavnatého humorom či irónie s kontemplatívnou tvorbou skôr pôstneho charakteru. Niektorí autori kladú existenčné otázky či otázky humánnosti, iní sa hrajú tak s jedlom, ako aj s divákom. Oproti skoršej výstave JESŤ SA MUSÍ (Barbora Geržová, Omar Mirza, Nitrianska galéria, 2007) sa výstava snaží predstaviť  autorov aj z iného uhla pohľadu – ako kuchárov, ktorí  svojou  činnosťou v kuchyni  vytvárajú "artefakty", ktoré podobne ako um elecké diela prezrádzajú nielen praktické zručnosti, ale najmä ich vnútorné presvedčenia a životné nastavenie.

Zámerom výstavy nie je ukázať komplexnú prezentáciu diel, ktoré súvisia s jedlom, ale skôr prostredníctvom výberu „chuťovo rozdielnych diel ponúknuť divákovi priestor pre hlbšie uvažovanie

v kontexte individuálnych i celospoločenských sociálnych vzťahov v súčasnom svete.

Výstava je víťazným projektom 11. ročníka programu Galérie mesta Bratislavy Štipendium Radislava Matuštíka, určeného študentom a mladým kurátorom.

Diana Garafová

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 5. 9. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 31. 8. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.