Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

 ŠTIPENDIUM RADISLAVA MATUŠTÍKA 2009: Guards in residence | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Výstava

ŠTIPENDIUM RADISLAVA MATUŠTÍKA 2009: Guards in residence

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
7. 5. 2010 - 23. 5. 2010
Kurátori: Katarína Patrášová, Kveta Kazmuková

Od 7. do 9. mája sa uskutoční rezidencia muzeálneho/ galerijného dozorcu a dozorkyne zároveň v Galérii mesta Bratislavy a v Secession Wien.

Guards in Residence
- populárno-náučná expozícia v kunst-mýtickom duchu


      I) Štipendium Radislava Matuštíka 2009

 Cieľom výstavy Guards in Residence bolo zorganizovať výmenu muzeálnej stráže z Galérie mesta Bratislavy a z obdobnej inštitúcie vo Viedni. Chceli sme tak ponúknuť družbu – platformu na porovnanie dvoch susediacich kultúrnych prostredí. Projekt by umožňoval pobyt pracovníkom muzeálneho dozoru, podobne ako programy Artist in Residence pozývajú umelcov. Post muzeálneho dozor(c)u tu funguje ako metafora mocenských aspektov umeleckého prostredia, dohľadu nad umením a kultúrou prostredníctvom galerijnej praxe. 
Navzdory proklamovanej európskej otvorenosti sa počas prípravy ukázalo mnoho legislatívnych prekážok – kvôli nejasnej predstave úradov o pracovnom povolení slovenských občanov v Rakúsku bola výstava preložená o rok.


      II) Rezidencia muzeálneho dozoru

 Za tento čas sa práca kurátorského tímu rozvinula do podoby výskumu, či takmer kurátorskej rezidencie: v rámci nespočetných pracovných ciest, listov a pokusov o komunikácie sme sa snažili nazrieť do zákulisia viedenských umeleckých inštitúcií z pozície štipendistiek programu pre mladých kurátorov.
 Zároveň sme sa tak dostávali do obdobnej role, ako nami anticipovaní rezidenti: bolo nutné rýchlo oscilovať medzi mnohostranným „rešeršom“, štylizovanou reprezentatívnosťou a potrebou rýchlej adaptácie. Pod pohľadom potenciálnej partnerskej strany sa hranica medzi do- a po- zeraním často priam vo Foucaultovskom duchu strácala. Komplexnosť nesúmerného vzťahu Viedeň -Bratislava je napokon odzrkadlená vo výslednej forme výstavy.


        III) Kunst-mýtická expozícia

 Výstava teda predstavuje samotnú výmennú  rezidenciu – prítomnosť  viedenského dozorcu v GMB a súbežne dozorkyňu GMB vo Viedni, zároveň prezentuje výsledky dlhotrvajúceho vyjednávania a spoznávania svojho „kozmopolitnejšieho“ partnera (či byrokratických nástrah domáceho prostredia).
 Keďže v tomto procese zohráva veľkú úlohu predstava o druhej strane - chýry, renomé a štylizácie - ponúkame návštevníkovi možnosť prečítať práve tento mýtus, celú spleť kultúrno-historických, mocenských mytológií strednej Európy.
 Bude tak možné pozrieť si samotný základ našej renomovanej galérie, predstavy ktoré ju tvorili a sú neodňateľnou časťou našej lokálnej kunst histórie - pod láskavým p/dohľadom rezidenčného dozoru z viedenskej Secession. 

                                          Katarína Patrášová, Kveta Kazmuková

Výstava je realizáciou víťazného projektu Štipendia Radislava Matuštíka 2009.

Projekt Galérie mesta Bratislavy - ŠTIPENDIUM RADISLAVA MATUŠTÍKA je určený študentom  umenovedných a umeleckých odborov VŠ. Jeho cieľom je podpora mladých kurátorov, získanie kurátorskej praxe v galérii a realizácia vlastného kurátorského projektu. Projekt vznikol v roku 2004, pôvodný názov Štipendium pre mladých kurátorov bol v roku 2007 pomenovaný po významnom teoretikovi umenia Radislavovi Matuštíkovi. V rámci projektu sa doteraz zrealizovalo  7 úspešných projektov, zaoberajúcich sa prevažne vzťahmi kurátor - umelec - galéria - divák. Ich prehľad nájdete tu.

Projekt podporili:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Rakúske kultúrne fórum

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
23. 3. 2021 - 16. 5. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Edmund Gwerk
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán
15. 12. 2020 - 13. 6. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.