Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

MICHAL KERN: Stotožnenie | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Výstava

MICHAL KERN: Stotožnenie

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
1. 12. 2011 - 22. 1. 2012
Kurátorka: Daniela Čarná

Michal Kern (1938 – 1994) je solitérnym predstaviteľom domácej neoficiálnej výtvarnej scény. Ako jeden z mála autorov svoju tvorbu ovplyvnenú konceptuálnym a akčným východiskom trvalo ukotvil v prírode. Prírodu nezaznamenával štetcom na plátno, ale priamo do nej vstupoval prostredníctvom akcií realizovaných osamote v prírode. Poukazoval na prírodné dianie v jeho často takmer nepovšimnutej, zdanlivo všednej každodennosti, do ktorej citlivo vnášal stopu svojej prítomnosti a spoluúčasti, zaznamenávanú prostredníctvom média fotografie. Napriek tomu, alebo možno práve preto, že žil v ústraní – v Močiaroch pri Liptovskom Mikuláši – priniesol na výtvarnú scénu pohľad mestským životom nezaťaženého, no mimoriadne rozhľadeného človeka, ktorý sa rozhodol žiť mimo centra a vyťažiť maximum z prostredia svojej záhrady a vysokohorskej krajiny, ktorá ho od detstva obklopovala.

Na neoficiálnu výtvarnú scénu vstúpil koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia a aktívne ju formoval až do začiatku rokov deväťdesiatych, kedy bola jeho tvorba po ťažkom úraze predčasne ukončená. Napriek tomu ju možno považovať za vzácne ucelenú. Charakterizuje ju riešenie jasne vymedzeného okruhu problémov, v rámci ktorého sa mu podarilo maximálne sústrediť a preniknúť do hĺbky. Popri eticko-ekologickej problematike, ktorou sa zaoberal vo vzťahu k lokálnym i globálnym ohrozeniam životného prostredia, hľadá riešenie v obnovení vzťahu k prírode, ktorá sa mu stala trvalou možnosťou tvorby. Svojou tvorbou hľadal možnosť zanechať v prírode odkaz, efemérnu stopu, „ktorú by príroda prijala“. Ona sama mu v tomto dialógu odpovedala v podobe trvalej stopy, ktorú zanechala v Kernovej tvorbe a jej prostredníctvom i v nás.

Autorovu špecifickú poetiku výstava predstavuje prostredníctvom výberu diel z jeho pozostalosti, ako aj z galerijných a súkromných zbierok. Popri fotografických záznamoch akcií, ktoré často kombinoval s autorskými textami, ukazuje aj menej známu polohu jeho tvorby – kresby, štúdie a denníky, kde zaznamenával svoje myšlienky a akcie, ktoré neskôr realizoval, ale aj tie, ktoré sa zachovali iba v podobe denníkových konceptov.

Daniela Čarná

vernisáž: štvrtok 1. 12. o 17.00 h.

19. januára 2012 bude v priestoroch výstavy prezentovaná monografia autora.

pozvánka

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Radovan Čerevka, Pavlína Fichta Čierna, Viktor Frešo, Oto Hudec, Martin Kochan, Martin Kollár, Dávid Koronczi, Marek Kvetan, Jaroslav Kyša, Michal Moravčík, Ilona Németh, Katarína Poliačiková, Tomáš Rafa, Emília Rigová, Pavla Sceranková, Emöke Vargová
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 5. 9. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 31. 8. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.