Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

MAPY / MAPS (výber/ selection) | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Výstava

MAPY / MAPS (výber/ selection)

Zvolenský zámok, SNG
9. 12. 2011 - 22. 1. 2012
Kurátori: Daniela Čarná, Lucia Gregorová

Výstava je výberom z medzinárodného projektu MAPY – umelecká kartografia v strede Európy 1960 – 2011, ktorý vznikol v spolupráci Slovenskej národnej galérie a Galérie mesta Bratislavy. Projekt mal premiéru v Mirbachovom paláci GMB (MAPY I. Známe a neznáme, 29. 6. – 28. 8. 2011) a vo Vodných kasárňach SNG v Bratislave (MAPY II. Neznáme oblasti, 15. 7. – 3. 9. 2011) a prezentoval diela umeleckej kartografie autorov zo štyroch stredoeurópskych krajín – Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska. K výstave vyšiel plnofarebný 172 stranový katalóg, koncipovaný ako atlas umeleckých máp s odkazmi, témami a návodmi na ich možné čítanie.

Jadro výstavy MAPY (výber) na Zvolenskom zámku tvoria diela slovenských autorov zo zbierok galérií, zo súkromných zbierok a z majetkov autorov z obdobia rokov 1960 – 1989. Neoavantgardné tendencie a konceptualizmus v 60. rokoch 20. storočia zásadne rozšírili témy a vizuálne nástroje výtvarného umenia v interdisciplinárnych presahoch s vedou, technológiami, futurológiou, ekológiou a utopickými víziami. Od predchádzajúcich snažení abstraktného umenia sa autori výrazne odlíšili príklonom k realite a reflexiou novej mediálnej kultúry, takže mohli bezprostredne reagovať na historické, kultúrne a politické udalosti v danom období.

Aktuálna výstava predstaví práve vybrané kľúčové diela slovenských autorov, ktoré využívali stratégie umeleckej kartografie v kresbách, grafikách, objektoch a vo fotografii. Na predstavených dielach možno sledovať uvažovanie umelcov o hraniciach, obmedzeniach, ale aj spôsoboch ich prekračovania či redefinovania, tvorivé ovládnutie sveta zmenami mierky či pozícií štátov a kontinentov na mape. Autori zaznamenávajú v umeleckých mapách aj svoje zážitky z fyzickej prítomnosti v krajine, stopy vlastnej existencie. Umelecké mapy sú aj nástrojom mentálnych kartografií. Metaforická povaha mapy poskytuje nekonečné variácie autorského vyjadrovania v znakových systémoch individuálnych mytológií, hľadanie strateného raja, objavovanie bájnych krajín a zakladanie ideálnych štátov či snívanie o vesmíre. Každý z autorov však vyznačil svojím zápisom predovšetkým vlastné súradnice na mape.

Vystavujúci autori: Milan Adamčiak, Peter Bartoš, , Juraj Bartusz, Stano Filko, Daniel Fischer, Jozef Jankovič, Michal Kern, Július Koller, Otis Laubert, Juraj Meliš, Rudolf Sikora, Dezider Tóth, Kamil Varga

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 5. 9. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 31. 8. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.