Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Kufor kresieb. Kresba ako vizuálny denník | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Výstava

Kufor kresieb. Kresba ako vizuálny denník

Autor: Ladislav Mednyánszky
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
22. 11. 2012 - 10. 2. 2013
Kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán

Výstava je realizovaná v spolupráci s Liptovskou galériou Petra Michala Bohúňa.

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa (LGPMB) spravuje vynikajúcu kolekciu kresieb Ladislava Mednyánszkeho pozostávajúcu z 314 diel (kresby, študijné kresby, skice, náčrty). Väčšiu časť kresieb získala galéria v roku 1973 v mimoriadne zlom stave. Boli uchovávané v jednom kufri. Od roku 2005 galéria systematicky žiadala o finančné prostriedky na ich reštaurovanie. Dnes je zreštaurovaných 140 kresieb. Výstava sa zameriava na prezentáciu kresieb zo zbierok LGPMB, ktoré sú významné aj z hľadiska celkovej autorovej tvorby, pretože často viedli k vytvoreniu vynikajúcich olejomalieb. Výber preto zahŕňa aj maľby vytvorené na základe množstva predchádzajúcich kresieb. Skice a náčrty z maliarových denníkov-skicárov niekedy slúžili aj na zaznamenávanie autorových nálad, na popis krajiny alebo charakteristiky postáv. Predmetné kresby rôzneho charakteru pochádzajú z autorovho raného tvorivého obdobia, kedy sa častejšie zdržiaval v rodnom Beckove a v rodinnom sídle v Strážkach pod Tatrami.
     Mednyánszkeho náčrtníky a skicáre sa dajú považovať za vizuálny denník umelca s nekonvenčným a zaujímavým spôsobom života a neobvyklým pohľadom na svet. Nachádzame v nich mená a popis osôb, s ktorými bol v kontakte, opisy krajín, ktoré navštívil, jeho myšlienky a pocity zviditeľnené následne v kresbách, náčrtoch a maľbách.
     Väčšina kresieb z kolekcie LGPMB pochádza jednoznačne zo skicárov. Z množstva podobných motívov je jasné, že prevažná väčšina vznikla pred rokom 1900, keď Mednyánszky s neuveriteľnou vervou rozvíjal svoju figurálnu tvorbu. Získavame predstavu, ako dôsledne sa Mednyánszky pripravoval na jednotlivé maľby: Na dokonalé zvládnutie jednotlivých motívov mu slúžili desiatky, niekedy dokonca stovky skíc. Kresba pre neho znamenala predovšetkým prípravnú a študijnú fázu tvorby, podradenú maľbe, ktorá bola považovaná za autentickú formu umeleckého prejavu.

Ladislav Mednyánszky
Narodil sa 23. apríla 1852 v Beckove a bol pokrstený ako Ladislaus Josephus Balthazar Eustachius von Mednyánszky. Do roku 1863 vyrastal v Beckove v rodinnej kúrii, neskôr v rodinnom kaštieli v Strážkach. V rokoch 1864 – 1865 ho súkromne vyučoval rakúsky maliar Thomas Ender, ktorý mu neskôr posielal aj sadrové modely a iné pomôcky. V rokoch 1872 – 1874 študoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (prof. Alexander Strähhuber, prof. Otto Seitz) a v rokoch 1874 – 1875 na École des Beaux Arts v Paríži (prof. Isidor Pils). Pomerne skoro si však uvedomil, že nechce pokračovať v akademickom štúdiu. V roku 1875 prvýkrát navštívil Barbizon, kde sa spriatelil s Lászlóm Paálom, Karlom Bodmerom, Odilonom Redonom a ďalšími maliarmi. V rokoch 1875 – 1876 žil s väčšími či menšími prestávkami v Paríži a Barbizone a svoje obrazy vystavil na Salóne. V roku 1876 mal naňho najväčší vplyv François Millet. Na jar 1877 navštívil prvýkrát Szolnok, kde sa stretol s Augustom Pettenkofenom a Tinou Blau. Absolvoval aj viaceré študijné cesty do Talianska (1877 – 1878) a Francúzska (1889 – 1892, 1896 – 1897). Pravidelne si prenajímal ateliér v Budapešti, vo Viedni a počas svojich pobytov aj v Paríži. Bol ustavične na cestách po celom Uhorsku a Rakúsku. Do konca 19. storočia sa pravidelne vracal domov do Beckova a Strážok.
     V deväťdesiatych rokoch sa Mednyánszkeho tvorba uvoľňovala a oboznámenie sa s impresionistickou maľbou viedlo k ešte výraznejšiemu vyjasneniu palety. Umelec často experimentoval na hranici svojich výrazových možností. Toto jeho tvorivé obdobie bolo blízke symbolizmu a dekadencii so secesnými prvkami. Prehlboval sa jeho záujem o filozofiu, budhizmus a teozofiu, ktoré zamýšľal istým spôsobom zapracovať do svojich diel. Časom pribudli expresívne ťahy štetca a energický spôsob maľby a v prvej dekáde 20. storočia aj expresívne poňaté maľby.
     Počas prvej svetovej vojny sa dobrovoľne prihlásil do armády ako frontový maliar a vytvoril celý rad umelecky náročných a strhujúcich výpovedí o zmysle a hodnote ľudského života.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ladislav Mednyánszky

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 5. 9. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 31. 8. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.