Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

YURI DOJC: Pokušenie | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Výstava

YURI DOJC: Pokušenie

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
1. 12. 2010 - 30. 1. 2011
Kurátor: Marián Pauer

Výstava sa koná v spolupráci s HENKEL SLOVENSKO

POKUŠENIE  YURIHO  DOJCA

YURI DOJC sa narodil 12. mája 1946 v Humennom. V roku 1954  sa  sťahuje s rodičmi do Bratislavy, v rokoch 1966  -  1968  študuje psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V lete 1968 po invázii ruských vojsk do Československa zostáva v Anglicku, neskôr emigruje do Kanady a usádza sa v Toronte. V rokoch  1971  -  1974 študuje fotografiu na tamojšom Ryerson Polytechnical Institut. V roku 1975  si otvára vlastný fotografický ateliér a začína pracovať pre významné firmy a agentúry (American Express, Canon, Seagrams, General Motors, Eastman Kodak, Porsche, Club Med, Brooks, Panasonic) a reklamné agentúry po celom svete.

V čase, keď sa dostali do módy fotografické plagáty, Dojc patril medzi najpopulárnejších predstaviteľov tohto žánru. Dokáže totiž vyrozprávať príbeh aj jednou jedinou snímkou. Jeho fotografie  boli na stovke titulných stránok  najrôznejších časopisov, vystavujú sa na obidvoch stranách Atlantiku . Kolekciu Americké sny môžu návštevníci vidieť  v  Canadian National Gallery v Ottawe. Séria fotografií  zo  zbierky Last Folio je v  Library of Congress vo Washingtone.
Fotografická firma Kodak si vybrala Dojcove fotografie pre celosvetovú reklamnú kampaň a v osemdesiatych rokoch boli súčasťou jej reklamnej stratégie na podporu čiernobielej fotografie. Podobne reklamne využili  jeho snímky firmy Canon, Epson, Ilford, Agfa, Nikon.

Dojc vytrvalo pokračuje v dlhodobých projektoch, akým je napríklad  séria portrétov kanadských vojnových veteránov z druhej svetovej vojny Portraits of Bravery.  Intenzívne sa venuje  umeleckej tvorbe. Je členom prestížnej kanadskej fotografickej skupiny Photosensitive, ktorá cestuje po svete a špecializuje sa na projekty ako prevencia AIDS v Rwande, spolužitie rôznych skupín a rozmanité sociálne programy v Kanade.  Hoci prvoradým cieľom takýchto ciest a fotografických aktivít je dokumentárne zaznamenanie javov, ich príčin a následkov, Dojc ich nevníma len ako dokumentarista. Díva sa na ne očami umelca. K dokumentárnej hodnote svojich záberov pridáva v druhom pláne  výtvarný rozmer,  dokumenty tak povyšuje na obrazové metafory.

Vďaka ďalším rozsiahlym projektom sa  Dojc často vracia na Slovensko. Keď v roku 1997 zomrel jeho otec, začal pracovať na projekte „Čo zostalo“.  Je to cesta fotografa do minulosti, za svojimi koreňmi.  Cesta lemovaná portrétmi, knihami a fragmentmi kultúry, ktorá zaniká.
Samostatnou kapitolou Dojcovej tvorby sú akty. Fotografuje profesionálne modelky i amatérske adeptky zhmotnenia krásy. Sníma ich v ateliéri i prírodných scenériách v erotických pózach. Nikdy nejde o prvoplánové zábery, Dojc sa v kompozíciách aktov vždy usiluje o štylistickú hyperbolu, vytvorenú s nehou a porozumením. Originálnym rukopisom si získal medzinárodné renomé, odborná kritika ho zaraďuje medzi najlepších svetových fotografov ženského aktu minulého storočia.

Yuri Dojc je držiteľom množstva ocenení, najviac si z nich váži Spider Award, Flickr People´s Choice a  Magazine Award za najlepší fotografický príbeh v Kanade.  V októbri 2010 získal zlatú medailu za snímku z Rwandy na prvej medzinárodnej internetovej fotosúťaži  „International Orange Photo Festival“ in Changsha, hlavnom meste provincie Hunan v Číne.
Už niekoľko rokov mu pravidelne udeľujú ocenenia odborné kanadské  a americké magazíny. Eseje o jeho tvorbe uverejňujú renomované časopisy.

Dokončuje sa dokumentárny film o jeho práci na Slovensku.
Dojc  je  autorom  kníh  Marble Women (1993),  American Dreams (CD kniha
1995),   Eros e fotografia (2003),  Reflection (2006),  Live the World (2009),  a Honour (2010). Jeho snímky zaradili aj do publikácií rôznych fotografov, spomeňme  Nudi (Federico Motto) 2004,  The World's top photographers and the stories behind their greatest images vydanej Rotovision v roku 2005, New Erotic Photography vydavateľstva Taschen 2007 a desiatky iných.

V októbri 2008 mu jeho rodáci udelili Cenu mesta  a čestné občianstvo Humenného.  Povinnosti mu nedovolili prevziať si toto ocenenie osobne, preto napísal osobné vyznanie, v ktorom sa okrem iného uvádza: „Som navždy Humenčan, aj keď som už skoro pol storočia v Toronte. Môžeš zobrať chlapca z Humenného do sveta, ale nikdy nezoberieš Humenné z jeho srdca.“ 

Marián Pauer

K výstave je vydaná kniha
Marián Pauer: YURI DOJČ: Pokušenie. Galéria mesta Bratislavy 2010 

V utorok, 1. 2. 2011 sa v Mirbachovom paláci GMB na Františkánskom nám. 11, v spolupráci so spoločnosťou SOGA uskutoční benefičná auckia 20 diel Yuri Dojča. Výťažok aukcie bude venovaný na podporu ľudí postihnutých povodňami.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 5. 9. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 31. 8. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.