Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Ilona Németh/ Martin Piaček | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Výstava

Ilona Németh/ Martin Piaček

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
17. 12. 2009 - 31. 1. 2010
Kurátor: Katarína Kišová

Vzťahy, základný leitmotív výstavy. Vzťahy spoločenské, osobné, medzinárodné.

Výber priestorov Galérie mesta Bratislavy nebol celkom náhodný, aj keď spoločenská situácia v súčasnej dobe na Slovensku a v Maďarskej republike  cielene motív výstavy podmienila. Galéria mesta Bratislavy a jej mestské sídlo Bratislava bola mestom, ktoré od vekov podmieňovali jej vyhranenie. Bývalé korunovačné mesto Rakúsko-Uhorskej monarchie, stret Maďarsko - rakúsko-slovenskej i židovskej proveniencie určoval vzťahy kedysi relatívne bez problémov vystupujúceho národnostného i sociálneho spolunažívania mesta. Ovládanie troch jazykov, aj keď pre  určitú vrstvu len v podobe „hantýrky“ bolo pravidlom, ba úzusom  /zvyklosťou/ na dohovorenie sa, prirodzené spolužitie. Rok 1918 znamenal predel, Bratislava však viac menej „prežívala“ ďalej... rodený Bratislavčan bol skoro malý „euro občan“, tak akosi prirodzene, bez hraníc,  zmlúv, či zákonov – pozri napríklad publikáciu BRATISLAVA, svedectvo historických pohľadníc, Pressburg, Pozsony,  (staré pohľadnice rozprávajú) / Július Cmorej, 2004.

Azda však netreba hovoriť, že za hranicou Bratislavy sa hrana o hranu trela vzťahovo ostrejšie, a kameň o kameň často spoločensky i sociálne vnútorne vypäto emocionálne iskril. /Hrana / Jazýček  váh sa preklápal zo strany na stranu, často beznádejne na vyrovnanie stavu aspoň zdanlivej rovnováhy. Obrazné Zápasenie v bahne, ktoré bublalo pod zdanlivou pokrievkou napríklad v otázke maďarsko-slovenských vzťahov, opäť otvorene vyvrelo na povrch po roku 1989.  Nejde však len o národnostné otázky, myslíme aj na vzťahy medzinárodné ako také, súvisiace s globalizáciou Európy. Bahno je raz redšie inokedy husté a už nejde zmyť špinu, ktorá  zablatila politickú manéž nášho bytia. Ilona Németh nikdy nevytvárala projekty prvoplánovo, a ani v tomto prípade nejde len o vzťahy dvoch národov, ale predovšetkým o medziľudské  vzťahy celej spoločnosti . Napokon globalizácia povahové črty národov nevymaže... veď : „ Múdrosť sa nikdy nenáhli a pravé tvorenie je vždy zdĺhavé.“ /CH.Morgenstern/

Nános bahna znevažuje a zasahuje aj naše súkromia, ba zasahuje hlbšie, poznačuje i úzke medziľudské vzťahy, rodiny ...  V mysli ani neuvažujeme, že by národnostná  povaha či otázka mohla skaliť naše osobné vzťahy, staviame spoločné domy, „katedrály vzájomnej lásky“, nepripúšťame si bytie, ja pochádzam odtiaľ ... ty máš „holubičiu povahu“,  ideme „Tam a späť“/ Konštrukcia, aby sme vo svojom najvnútornejšom vnútri pochopili, že predsa sú hrany, ktoré zabolia a rozdelia ... aj spoločný dom, spoločné deti...vzťahy, ktoré zrazu zarezonujú pradávnym atakom, narežú úzke rodinné puto ... Tak predsa existujú dva rôzne pohľady, ktoré prekryjú aj tolerantnosť? Martin Piaček  sa temer od prvopočiatku sústreďuje vo svojom autorskom programe na konceptuálne overovanie sochárskeho média v okruhoch osobných, rodových aj  národných i medzinárodných  identít.

A predsa stačí tak málo, s múdrosťou a slušnosťou spracovávať podnety zo sugestívnych stretnutí, nadviazaných vzťahov, zamyslieť sa nad hierarchiou hodnôt, autenticitou, ktoré zažijeme s umením Európy. János Sugár, ako hosť, nás nabáda k slobode voľby a krátkemu vyjadreniu vo vyhrotených vzťahoch „Prepáčte/Elnézést“ .

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 5. 9. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 31. 8. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.