Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Ave Mária. Mariánska ikonografia v zbierkach GMB | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Výstava

Ave Mária. Mariánska ikonografia v zbierkach GMB

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
3. 9. 2013 - 3. 11. 2013
Kurátori: Jana Luková, Martina Vyskupová

V posledných rokoch sme vo výstavnej činnosti slovenských múzeí a galérií mali možnosť sledovať zvýšený záujem o námety spojené so sakrálnym výtvarným umením. Po úspešnej minoloročnej výstave Mučenícke legendy, sa Galéria mesta Bratislavy rozhodla pripraviť projekt Ave Mária, v ktorom sa orientuje na prezentáciu svojich zbierok starého umenia v kontexte mariánskej ikonografie. Do základného výberu bolo zaradených asi štyristo diel s touto tematikou, kurátorky sa sústredili najmä na autorské, provenienčné a typologické spracovanie zbierkových predmetov. Mnohé pritom pochádzajú z majetku miestnych kostolov, kláštorov, zrušených kaplniek či súkromných zbierok bratislavských duchovných.

Projekt je koncipovaný do dvoch častí – v prvej sa návštevník stretne s príbehmi z Máriinho života,  v druhej s rôznymi výtvarnými podobami a ikonografickými typmi jej uctievania. Z diel maľby a sochy prezentujúcich Máriino detstvo svojím spracovaním vyniká najmä obraz od Andreja Zallingera predstavujúci vyučovanie Panny Márie (1801), príbeh popisujúci navštívenie Alžbety Pannou Máriou zastupuje skica k oltárnemu obrazu z dielne známeho barokového maliara Franza Antona Maulbertscha z obdobia okolo roku 1760. Návštevníci budú mať možnosť uvidieť aj obraz Zoslanie Ducha Svätého, ktorý vytvoril Ferdinand Lütgendorff v roku 1833, pôvodne určený pre kostol v Devínskej Novej Vsi.

Z vystavených predmetov s málo známym ikonografickým námetom by sme chceli upozorniť na maľbu s témou vízie sv. Františka z Assisi v kaplnke Porziuncola (okolo 1770), ktorá bola pôvodne umiestnená v kostole klarisiek v Bratislave, kde krátko (od roku 1944) tvorila súčasť expozície cirkevného umenia zriadenej Ovídiom Faustom. O šírení mariánskeho kultu na našom území svedčia aj početné kópie milostných obrazov a sôch.

 

K najstarším prezentovaným dielam zo zbierky starej kresby a grafiky patrí zaujímavá kompozícia rytecky spracovaná Agostinom Carracim podľa predlohy Antonia Allegri da Correggia v roku 1586 s námetom Svätej rodiny so svätcami. K tematicky najpôsobivejším dielam patrí list vytvorený flámskym grafikom Janom Sadelerom I. podľa maľby Petra Candida v poslednej tretine 16. storočia, prezentujúci Ježiša medzi Pannou Máriou a sv. Jozefom. Zaujme aj žánrová kompozícia Svätej rodiny so sv. Annou v Jozefovej dielni spracovaná francúzskym rytcom Françoisom Ragotom podľa predlohy talianskeho umelca Francesca Vanniho. Výnimočné sú aj dve diela od Johanna Jacoba Haida a Bernharda Vogela z 18. storočia zobrazujúce Pannu Máriu a sv. Jozefa podľa obrazov Jána Kupeckého. K najvýraznejším dielam z 19. storočia patrí mezzotinta od rakúskeho umelca Vincenza Georga Kiningera s pôsobivým stvárnením Svätej rodiny, reprodukovaná podľa predlohy talianskeho maliara Pompea Battoniho. Obsahovo sú zaujímavé tiež faksimile z prelomu 19. a 20. storočia, vyhotovené podľa drevorezov nemeckého maliara a grafika Albrechta Dürera zo začiatku 16. storočia.

 

Pozornosť si zaslúžia aj letáky, ilustrácie hagiografických prác a drobná devočná grafika, ktorá súvisí s významnými pútnickými miestami (Mariazell, Marianka, Šaštín, Dubnica nad Váhom, Bratislava a iné). Na výstave bude sprístupnená aj väčšia skupina reštaurovaných diel, ktorú verejnosť doposiaľ nemala možnosť nikdy vidieť.

 

Výstava bude prístupná denne okrem pondelka od 11:00 do 18:00 h a bude k nej vydaná rovnomenná publikácia.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 29. 8. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 15. 7. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
23. 3. 2021 - 11. 7. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.