Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Auguste Rodin zo zbierky Museé Faure | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Výstava

Auguste Rodin zo zbierky Museé Faure

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
8. 9. 2016 - 30. 10. 2016
Kurátor: André Liatard

Múzeum výtvarného umenia v Aix-les-Bains nesie meno Dr. Jeana Faura (1862-1942), veľkého milovníka a zberateľa francúzskych umeleckých diel  druhej polovice devätnásteho storočia. Pri svojom úmrtí odkázal  dr. Faure celú svoju zbierku impresionistických malieb a súdobých plastík Impresionizmu mestu Aix-les-Bains, s povinnosťou vystaviť ju v muzeálnom rámci. Stalo sa tak v 1948, keď bol záväzok splnený a zbierka umiestnená do veľkej vily v talianskom štýle.

Dedičstvo dr. Faura zahŕňa okrem 200 malieb aj veľké množstvo diel Augusta RODINA (1840-1917).  Ctihodný pán  doktor sa do tohto veľkého umelca nepochybne zamiloval na prvý pohľad až tak, že vytvoril to, čo predstavuje druhú najväčšiu francúzsku kolekciu umelcových diel, pozostávajúcu z tridsiatich štyroch plastík, 13 akvarelovaných kresieb a tuctu litografií zrealizovaných podľa návrhov Majstra.

V Bratislave je vystavovaná práve táto komorná kolekcia grafických diel, spestrená o dve sochárske štúdie.

Akvarelované kresby, tie vytvoril Auguste Rodin prakticky všetky v rokoch 1899 až 1915, teda na sklonku života, v období, keď ho čoraz viac priťahovalo ženské telo, telo pružných, dlhonohých a takmer mladistvých modeliek, na rozdiel od kyprých ženských aktov, aké

tvoril jeho vrstovník Renoir. Rodin tieto grafické štúdie ženských modelov nazhromaždil, ako sa zdá, v tisícoch.

Svoje mladučké modelky, ktoré nútil pózovať v bizarných polohách, keď často až strácali rovnováhu, obletoval s pocitom akéhosi gurmánskeho uspokojenia,  popritom pohotovo a okamžite skicoval, pretože mu šlo predovšetkým o plastickosť, dojem hĺbky,  až sa mu z toho takmer zahmlievalo pred očami. Majster potom, vychádzajúc práve z tohto prvotného hrubého náčrtu, využíval svoje skice buď pri tvorbe budúcich plastík, alebo najčastejšie ako predlohu na prepracovanejšiu kresbu, ktorú často zvýraznil aj drobnými ťahmi štetca s nánosom farby. Vždy s gráciou a zmyselnosťou, aj keď na poniektorých badať nádych erotiky.

Všetkých dvanásť vystavených akvarelov je síce značne  « šibalských », no nikde žiadny prehrešok proti dobovej slušnosti. Úplne jemnučko a pôvabne … 

Portfólio tuctu litografií vzniklo v roku 1915 v Paríži v Clotovom ateliéri, priamo podľa akvarelovaných kresieb, ktoré vytvoril Rodin a sú teda považované ako za (vytvorené) « podľa». Umelec, predsa len, osobne kontroloval a revidoval prácu, ktorú vykonávali jeho asistenti ako takmer celé jeho sochárske dielo, na ktorom v jeho ateliéri pracovali desiatky asistentov-zhotoviteľov, napríklad takí, ako až do roku 1892 bola Camille Claudelová, ale aj Bourdelle, Maillol, Pompon….

Dve komorné, menšie  plastiky vystavované spolu s grafickými dielami dávajú len slabú predstavu o pracovnej horúčke panujúcej v Rodinovom ateliéri, odkiaľ vzišli najkrajšie sochárske diela  svojej doby. Rodin bol prvý umelec, ktorý trojrozmerne skonkretizoval také spracované koncepty ako lásku, šialenstvo, alebo ľudskú bytosť v plnom rozsahu či tiež jej úpadok. Z tohto dôvodu je « Pekelná brána », aj keď zostala len v štádiu návrhu, všetko zahrňujúcim, priam dokonalým dielom.

Kolektív pracovníkov Faurovho múzea je každopádne veľmi šťastný, že verejnosti je umožnený takýto pohľad na Rodina  na výstave v Bratislave a že rovnako francúzske publikum bude mať čoskoro príležitosť oceniť kvalitu diel vybraných z galerijných zbierok slovenského hlavného mesta.

Stavme sa, že toto je iba sľubný začiatok našej budúcej plodnej spolupráce …. 

 

André LIATARD, správca zbierok Faurovho múzea v Aix-les-Bains - Francúzsko

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 5. 9. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 31. 8. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.