Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch) | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Výstava

Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch)

Autor: Anton Čierny
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
28. 1. 2020 - 22. 3. 2020
Kurátor: Ján Kralovič

 

Výstavný projekt Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch) prezentuje aktuálnu tvorbu výtvarníka Antona Čierneho v snahe akcentovať súvislosti medzi jeho objektovými a video prácami. Anton Čierny (1963) pôsobí ako profesor na Katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Jeho tvorba má multimediálny charakter; realizuje projekty v krajine i v interiérových priestoroch, vždy s ohľadom na miesto-špecifický charakter diela. Venuje sa performatívnym polohám a intenzívna je predovšetkým jeho tvorba v oblasti videa a videoinštalácií. V posledných dielach, reflektovaných aj na aktuálnej výstave, sa vracia k práci s objektom, s prírodným materiálom, so silným významovým vzťahom ku konkrétnej lokalite.

Názov výstavy je metaforou aktivity autora cestujúceho po rôznych miestach Slovenska a hľadajúceho ideové a ideologické súvislosti lokalít, ktoré sú poznačené historickými udalosťami alebo ekologicky neuváženými zásahmi. Pojem itinerár (1. cestovný denník, opis cesty s jej zvláštnosťami; 2. chronologické zostavenie údajov o  mieste pobytu určitej osoby) chápem ako možný kľúč k Čierneho tvorbe. Význam pojmu je prepojením topografického vymedzenia miesta s performativitou prechodu, putovania. Obsahuje motív sústredeného pozorovania, ale aj konceptuálnej, dramaturgickej práce so špecifickým miestom.

Prechod výstavou sa odohráva medzi dvoma ideovými líniami. Prvou je reflexia slovenských dejín v perspektíve hľadania súvislostí s aktuálne rastúcimi radikalizačnými tendenciami, nacionalizmom a neoľudáctvom (Prv než bude horieť parlament, 2017). Do observačného pohľadu zaznamenávajúceho panorámu Tatier vstupuje objekt čiastočne tieniaci projektovaný obraz. Tehla s autentickým dobovým nápisom sa dostáva do súvislosti s obrazom „mýtických“ Tatier – symbolu, ktorý sa dodnes používa ako znak národného povedomia. Tieň vrhaný ideológiou a jej aktuálnymi formami iritujúco narúša celistvosť obrazu. V ďalšom diele (Urbi et Orbi, 2018) sa technický pohľad aparátu dostáva do súvislosti s aktivitou, prácou, ktorá je vzhľadom na kontext miesta – bývalý pracovný tábor v Novákoch, vnímaná ako nástroj izolácie a represie. V texte komentovaného videa (281 593 m2 Ad Acta, 2015, spolupráca: Ivan Jurica) zaznieva analógia medzi koncentračnými tábormi a súčasnými spôsobmi zdisciplinovania tela a pracovného vykorisťovania.

Druhá línia sa odohráva v priestore medzi videoobrazmi, kde sú diváčky a diváci vystavení situáciám vlastnej fyzickej konfrontácie s hmotou. Uhlie, na spôsob readymade, predstavuje nielen fosilizáciu, „sedimentáciu času“, ale aj objekt odkazujúci na súčasnú environmentálnu krízu a jej dnes už hmatateľné dôsledky. Vyústením „itineráru“ výstavy je motív pôdnou depresiou poznačenej krajiny, lokality dediny Laskár, zaznamenanej vo videu s osobným komentárom autora (S láskavým dovolením môjho otca, 2014 – 2019). Exploatácia surovín i ľudských zdrojov, ako aj riziko nového totalitarizmu, sú sprítomnené inštalačne minimalistickou formou, ktorá posilňuje vzťahy medzi dielami.

Historické, politické a ekologické témy sa v Čierneho dielach vyjavujú ako kontextuálne prepojené. „Spodné prúdy“ či dlhodobo sedimentované javy sa dostávajú na povrch a ukazujú následky dlhodobo neriešených problémov. Projekt Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch) je podmienený úsilím výtvarnou formou prispieť k rekodifikácii kritického myslenia a k revízii pamäťových stôp, ktoré majú potenciál nielen reflexívnejšie a citlivejšie vnímať súčasnosť, ale aj myslieť a konať v záujme budúcnosti.       

                      

 

 Ján Kralovič

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Anton Čierny

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 29. 8. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 15. 7. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
23. 3. 2021 - 11. 7. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.