Žiadosť o výstavu

Projektový priestor Galérie mesta Bratislavy je výstavný priestor v suteréne Pálffyho paláca na Panskej ulici. Prostredníctvom otvorenej výzvy je sprístupnený umelcom, kurátorom a umeleckým aktérom na realizáciu aktuálnych projektových výstav a premiérovú prezentáciu výskumných a štipendijných výstupov v meniacej sa a bližšie nedefinovanej programovej dynamike. Projektové návrhy sú prijímané priebežne a hosťovanie projektov schvaľuje interný kurátorský tím GMB podľa dostupných kapacít tak, aby program flexibilne reagoval na živé kultúrno-spoločenské dianie a napĺňal potrebu prezentácie aktérov umeleckej scény. GMB nemá stanovené ďalšie projektové obmedzenia, avšak v súlade s environmentálnymi hodnotami, ku ktorým sa galéria hlási, bude uprednostňovať projekty s najmenším vplyvom na životné prostredie.

Informácie pre žiadateľov

Záujemcovia môžu zasielať koncepcie výstavných projektov (odporúčaný rozsah 1 NS) spolu s vyplneným formulárom počas celého roka na adresu gmb@gmb.sk.
Písomné vyrozumenie GMB dostanú žiadatelia najneskôr do dvoch mesiacov od potvrdenia prijatia žiadosti.
S úspešnými žiadateľmi bude uzatvorená zmluva o spolupráci, kde bude definované plnenie zmluvných strán.
Úspešným žiadateľom GMB poskytne:
  • výstavný priestor
  • inštitucionálne zázemie
  • prevoz diel v rámci SR
  • technickú podporu
  • propagačnú podporu
  • stráženie výstavy
  • príspevok na honoráre
GMB si vyhradzuje právo určiť výšku spolufinancovania podľa možností svojho projektového rozpočtu, schváleného v danom kalendárnom roku.

Kontakt

Mgr. Nikoleta Bukovská
asistentka riaditeľky
gmb@gmb.sk
Suterén Pálffyho paláca
Suterén Pálffyho paláca
Suterén Pálffyho paláca
Suterén Pálffyho paláca
Suterén Pálffyho paláca
Suterén Pálffyho paláca
Suterén Pálffyho paláca
Suterén Pálffyho paláca
prev
next

Na stiahnutie

Pôdorys

Žiadosť

Foto