Umenie mesta. Verejné súťaže

21. 9. / 18.00

V poradí druhá diskusia projektu GMB Umenie mesta s témou “Verejné súťaže.”
Umenie mesta – Živé formáty pre verejnosť a online katalóg diel vo verejnom priestore Umenie mesta je najnovší projekt Galérie mesta Bratislavy, ktorým otvára odbornú diskusiu a prináša vzdelávacie programy zamerané na umenie vo verejnom priestore. GMB pripravuje voľne prístupný online katalóg, ktorý sprostredkuje komplexné informácie o umeleckých realizáciách v uliciach Bratislavy – sochách, fontánach, mozaikách, nástenných maľbách a iných dielach vo verejných priestoroch mesta. Okrem toho GMB pripravuje živé podujatia pre rôzne skupiny návštevníkov, obyvateľov i nadšencov iných druhov umenia, architektúry a urbanizmu, ktoré budú približovať konkrétne aktivity mesta Bratislava podporujúce ochranu, starostlivosť a vznik nových diel vo verejnom priestore.