Scherzovci

Reštaurovanie rodinného portrétu

V roku 2018 nadviazala Galéria mesta Bratislavy spoluprácu s Historickým múzeom a Maďarskou akadémiou výtvarných umení v Budapešti. Jej cieľom bola príprava medzinárodného výstavného projektu, ktorý by predstavil dielo a aktivity pôvodom talianskeho umelca pôsobiaceho v Uhorsku a krátko aj v historickom Prešporku – Jakuba Marastoniho (1804 Benátky – 1860 Pešť).
Okrem predpokladaného hosťovania putovnej výstavy, ktorá sa pre pandémiu zatiaľ neuskutočnila, bolo našou úlohou aj re-reštaurovanie jedného z najvýznamnejších Marastoniho diel – veľkorozmerného skupinového portrétu rodiny obchodníka Filipa Scherza de Vaszója, ktorý je od roku 1959 súčasťou našich galerijných zbierok. Tohto časovo i odborne náročného zásahu sa v roku 2019 ujali reštaurátorky a dlhoročné pracovníčky GMB Barbara Davidson a Anna Gregová. Časom sa do projektu okrem realizačného tímu galérie zapojili aj ďalší odborníci, čím vznikol komplexnejší obraz o tomto ikonickom diele z obdobia biedermeiera.
Cieľom tejto komornej výstavy je prezentovať postup reštaurátorského zásahu a materiálovo-technickú analýzu skladby diela, ktorú realizovala Zuzana Machatová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Okrem skupinového portrétu rodiny Filipa Scherza do nej zahrnula aj ďalší solitér zo zbierky GMB – portrét pátra Karola Scherza. Jej prieskum sa zameral na porovnanie stratigrafie a materiálového zloženia farebných vrstiev diel metódami mikroskopie a FTIR spektroskopie. Optické prieskumy na báze infračerveného žiarenia od Patrika Farkaša z Univerzity Palackého v Olomouci zasa významne prispeli k objasneniu problematiky maliarskeho stvárnenia pátra Karola Scherza.
V neposlednom rade sme vďaka historickému výskumu zistili aj nové genealogické súvislosti a upresňujúce poznatky o členoch rodiny Scherzovcov a ich postavení v rámci prešporských finančných a spoločenských mestských elít. Elene Kurincovej z Múzea mesta Bratislavy, ktorá sa tejto téme dlhodobo venuje, sa podarilo potvrdiť či vyvrátiť niektoré doterajšie hypotézy ohľadne identifikácie viacerých zobrazených členov rodiny.
Odstraňovanie laku, premalieb a retuší, detail pri dennom svetle
Odstraňovanie laku, premalieb a retuší, detail pri dennom svetle
Ultrafialová luminiscencia pred 3. reštaurovaním
Ultrafialová luminiscencia pred 3. reštaurovaním
Odstraňovanie laku, premalieb a retuší, detail pri ultrafialovej luminiscencii
Odstraňovanie laku, premalieb a retuší, detail pri ultrafialovej luminiscencii
Rozsah poškodení maľby pred retušovaním počas 3. reštaurovania
Rozsah poškodení maľby pred retušovaním počas 3. reštaurovania
Odstraňovanie druhého prelepu – detail ruky F. Scherza
Odstraňovanie druhého prelepu – detail ruky F. Scherza
Napínanie na podrám, A. Gregová, J. Vančo
Napínanie na podrám, A. Gregová, J. Vančo
Scherzovci
Scherzovci
Scherzovci
Scherzovci
Scherzovci
Scherzovci
Scherzovci
Scherzovci
prev
next

Na stiahnutie

Tlačová správa

Pozvánka

Leták

Media foto