Prednáška Tomáša Pospiszyla: Duchamp a Chalupecký

1. 2. / 17 h

Prečo bol Marcel Duchamp dôležitou postavou v diele Jindřicha Chalupeckého a aké bolo medzi nimi prepojenie? Dozviete sa na prednáške s kurátorom výstavy Tomášom Pospiszylom.
Francúzsky tvorca Marcel Duchamp predstavoval pre Jindřicha Chalupeckého najdôležitejšieho umelca 20. storočia. V roku 1969 sa Chalupeckému podarilo zorganizovať jeho výstavu v Galerii Václava Špály v Prahe. Významnú časť 70. a 80. rokov venoval príprave jeho monografie, ktorá však za jeho života nemohla vyjsť. Výklad Duchampovho diela Chalupeckému poslúžil k úvahám o úlohe umelca v spoločnosti. Jej budúcnosť videl v schopnosti vniesť do ľudského života metafyzické hodnoty podobne, ako to v minulosti sprostredkovávalo náboženstvo.