Prednáška: Monumentálna tvorba Erny Masarovičovej

5. 10. / 18.00

Historička umenia Sabina Jankovičová sa podelí o najnovšie výskumy zo svojho mapovania sobášnych siení a umenia vo verejnom priestore slovenských miest a obcí so zreteľom na realizácie Erny Masarovičovej.
Sabina Jankovičová je historička umenia. Venuje sa umeniu vo verejnom priestore, predovšetkým obdobiu normalizácie. Výskum začala doktorandskou prácou Sochárstvo a dizajn na Slovensku v 70. a 80. rokoch (FA STU, 2008). V roku 2013 jej vyšiel Súpis sochárskych diel na území Bratislavy 1945 – 2012. Je (spolu)autorkou publikácií Bratislavské konfrontácie (2010), Slovenské sklo. Dekády (2012), Imrich Vanek, (2015). Texty o sochárstve v architektúre boli publikované vo viacerých publikáciách (Vetřelci a volavky, ed. P. Karous, Praha, 2013, Zborník o súčasnom výtvarnom umení III., ed. Nitrianska galéria, 2017, Sochárstvo a dizajn v architektúre na Slovensku, in: Zborník SNM, História, ročník 2017 – 2018 a iné). Spolupracuje s mestami Bratislava a Trnava ako konzultantka pre diela vo verejnom priestore. V roku 2021 začala s dlhodobým projektom mapovania výtvarných diel a dizajnu v sobášnych sieňach na Slovensku.