Celok je menší ako súčet jeho častí

Umelec: Peter Bartoš
Participujúce umelkyne a umelci: Petra Feriancová, Andreas Fogarasi, Martin Hrvol, Anna Jermolaewa, Ingeborg Strobl, Lois Weinberger
Sprístupnenie výstavy: 25. november od 17:00 – 19:00 Výstava je prístupná pre návštevníkov v režime plne zaočkovaní.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Výstava Celok je menší ako súčet jeho častí je postavená na asymetrických celkoch a viacerých intervenčných vstupoch vystavujúcich autoriek a autorov. “V diskurze Vzťahovej etiky a z umelecko-historických, ako aj súčasných kurátorských pozícií skúma koncepty krajinotvorby Petra Bartoša (1938) a jeho programu tzv. ekologickej kultúry, v ktorom sa sústredil na regeneráciu vzťahov a ekológiu konkrétnych prostredí. Ťažiskom sú jeho poňatia mestských prostredí, ktorými sa vo svojej konceptuálnej tvorbe zaoberal od 70. rokov 20. storočia. Bartošova historická tvorba je okrem experimentálnych umeleckých kvalít a špecifickej estetiky aktuálna nielen v ekologickom, ale aj antropologickom rozmere angažovaného chápania ekológie ako vzťahov. Jeho špecifické prístupy, ako aj priebežný formálny a ideový vývoj exponovaného materiálu, a, samozrejme, objemnú a dynamickú autorskú produkciu, reflektuje celkové poňatie a architektúra výstavy.” približuje tvorbu Petra Bartoša kurátorka výstavy, Mira Keratová.
Jedným z autorov umeleckých intervencií, ktoré dialogicky vrstvia Bartošove záujmové pole cez tematizáciu vzťahovosti, je Andreas Fogarasi (1977), ktorý sa vo svojej tvorbe zaoberá analýzou diskurzu architektúry v súvislosti s konceptami kultúry a ideológie. S Bartošom ho spája vzťah na spôsob umeleckých internacionalistických spoluprác. Podobný medzigeneračný súvis s ním má aj Petra Feriancová (1977), ktorá skúma reprezentáciu a muzealizáciu pôvodných prírodných habitátov a svoj dialogický model aplikuje vo vnútri apropriovaného diela. S ohľadom na situovanie Bratislavy vôbec je do výstavy zahrnuté prepojenie na viedenský urbánny priestor (častí bývalého MuseumsQuartier, Südbahnhofu a ďalších) v dielach autorov Anna Jermolaewa (1970), Ingeborg Strobl (1949 – 2017) a Lois Weinberger (1947 – 2020). Participujúcim autorom nastupujúcej generácie je Martin Hrvol (1989) so svojou elaborovanou sériou monumentov biotopov. Expozícia výstavy, doplnená o paralelnú Paleobiologickú expozíciu, ktorá vznikla v spolupráci s geológom Danielom Pivkom, je postavená na performatívnych momentoch, ktoré usmerňujú choreografiu divákov a zosúvzťažňujú jednotlivé diela.
Peter Bartoš je neoavantgardný umelec generácie 60. rokov 20. storočia, ktorý sa vo svojej tvorbe zaoberal životným prostredím. Príznačne sa nezameriaval na divokú, ale človekom už kultivovanú prírodu – cez domestikované zvieratá k urbanizovanému, resp. kultúrnemu prostrediu. O prostredí uvažoval holisticky, v transdisciplinárnych a vzťahových rámcoch a s hlbokým porozumením pre súvislosti pôvodnej i aktuálnej situácie, ktorú dával do perspektívy regenerácie rozhodujúcich vzťahov. Výstava potrvá v Mirbachovom paláci do 20. februára 2022.