Ochrana pamiatok a zelene v meste Bratislava podľa Gisely Weyde.

27. 6. / 18.00

Giselu Weyde považujeme za významnú osobnosť medzivojnovej Bratislavy, hoci jej pôsobenie stojí v tieni výraznejších odborníkov, ktorí formovali vtedajšie Mestské múzeum.
Bola historička umenia, archeologička, výtvarníčka, reštaurátorka, publicistka a ochranárka, dnes by sme povedali aj aktivistka za zachovávanie historických pamiatok a prírodných hodnôt mesta. Až doteraz stála bokom pozornosti bádateľov jej publicistická činnosť zameraná práve na ochranu pamiatok a zelene v meste Bratislava. To sa zmenilo iba nedávno, keď na jar tohto roka vydala Galéria mesta Bratislavy kritické vydanie jej textov, ktoré sprístupňuje myšlienkový svet Gisely Weyde. Tomu a niektorým ďalším aspektom jej života a tvorby sa bude venovať diskusia autorky publikácie Zsófie Kiss-Szemán a kurátora Múzea mesta Bratislavy Daniela Hupka.
Súčasťou programu bude aj krst publikácie Kritické vydanie textov Gisely Weyde I.

Kritické vydanie textov Gisely Weyde, Ochrana pamiatok a zelene v Bratislave

odborná publikácia, I. časť

Jedinečný odkaz textov Gisely Weyde, významnej kunsthistoričky, archeologičky, maliarky, ochranárky etc., spolu s ich kritickým spracovaním je dnes nanajvýš aktuálnym a relevantným prínosom k otázkam zachovania a ochrany staviteľského a umeleckého dedičstva vo verejnom priestore, ako aj príspevkom ku scitliveniu v individuálnom vnímaní umenia mesta.
Detail