Objavil som motív

Pri príležitosti výstavy Milana Laluhu, ktorá je ozaj pozoruhodným prierezom maliarovým celožitovnm dielom, vychádza monografická práca Juraja Mojžiša. Autorov text rešpektuje predstavenie Milana Laluhu ako maliara variácií a venuje sa motivickým a tematickým okruhom, ktorými sa Laluha stal neodmysliteľnou legendou moderného slovenského maliarstva. Väčšou ambíciou štúdie ako spresniť alebo novo pomenovať povestný „Laluhov vzorec“, je rekapitulovať interpretácie, niekoľko desaťročí kritickej reflexie a významné stretnutie Laluhovej maľby s umením eseje Dominika Tatarku a Milana Rúfusa. Ako textovú ukážku ponúkame záverečné odstavce štúdie.
Milan Laluha v prvej chvíli svojej ranej hodiny rozhodil širokú sieť a – rýchlo zatiahol. Do roku 1957 vstúpili do hry súvislostí všetci zúčastnení a roku 1957 Laluha platne a plnovýznamovo vyslovil svoj vzorec a formulu a metódu.
Pravdaže, o súkromné, ba až intímne objavy remeselného a umeleckého rázu určite nebola a dodnes nie je núdza. Neopakoval, Laluha varioval. Stal sa maliarom variácií. Dobrým príkladom pre práve napísané sú Laluhove autoportréty. Je ich dobrá tisícka a všetky hovoria o jednom a tom istom, ale rôzne pomenovanom, prípadne hovoria úplne inak o tom istom. O túžbe po presnosti. O presnom zápise. Povedané s maliarom Milanom Laluhom: Krajina – ale aj zátišie, aj dom a strom, aj rozhovor dvoch tetiek či chlapov za dedinou – obsahuje také a také veci, také a také tajomstvo žíhaných červení, vykúvaných čiernočiernych liniek, žltého jasu, tajomstvo modrých nočných chorálov, prísvitov, prísľubov, tajomstvo nepokojného rytmu zvlneného poľa kosatcov a hrbáčok pod svietiacimi tvarmi domov a obce, kastela či pod vežou-ochankyňou, teda obsahuje vieru a nádej. Skutočnosti sú povážlivé, tisíckrát opustené a tisíckrát človekom na ceste objavené. Objavené trebárs ako motív.
Pravda, aj o tomto sa už vyslovil Ján Krstiteľ moderného umenia Charles Baudelaire priam závratne: „Často sa opakuje: Štýl to je človek; ale nedalo by sa povedať rovnako pravdivo: Voľba námetov, to je človek?“ Milan Laluha celým svojím výtvarným dielom Baudelaireov výrok dosvedčuje a potvrdzuje.
Juraj Mojžiš