Na skok do výstavy: Erna monumentálna

23. 10. / 15.00

Nedeľný výklad pre verejnosť, počas ktorého lektorka GMB prevedie výstavou „Erna Monumentálna“.
Nedeľa v spoločnosti slovenskej sochárky Erny Masarovičovej. Objaviť bude možné príbeh tejto umelkyne cez jej sochárske realizácie, na výstave predstavené prostredníctvom precízne vypracovaných modelov, ktoré sú prvýkrát prezentované verejnosti v ucelenej kolekcii.