Múzeum prízrakov

Aktuálna výstava v Pálffyho paláci

Galéria mesta Bratislavy má ambíciu spolu s poslaním zbierkotvornej inštitúcie predstavovať i mienkotvornú zložku aktuálneho diskurzu vo verejnom priestore a hybných spoločenských témach. Téma práce, triednych vrstiev či sociálnej izolácie jednotlivca nie je v súčasnosti príliš často predmetom umeleckého výskumu a výtvarného spracovania. Dnes s nástupom nových foriem práce a čoraz väčšími sociálnymi rozostupmi v legitímne slobodnom priestore nemôžeme ignorovať potrebu vnímať dôstojnosť práce vo všetkých jej podobách.
Výstava Múzeum prízrakov nám ponúka aktuálny výskum tejto problematiky a v prevedení renomovanej medzinárodnej trojice - Zbyněk Baladrán, Laďa Gažiová a Alexey Klyuykov v spolupráci s Display - Sdružením pro výzkum a kolektivní prax - chce rezonovať v súčasnom umelecko-spoločenskom dianí na Slovensku.
Múzeá nikdy neboli samoúčelnými inštitúciami. Svojimi špecifickými pracovnými formami opierajúcimi sa o hmotné doklady vývoja prírody i spoločnosti vytvárajú obraz skutočnosti tak, aby dával zmysel a odzrkadľoval prevládajúce mocenské usporiadanie. Tento proces historickej objektivizácie umožňuje zdanlivo vidieť svet bez čiastkových rozporov a ideologických kolízií. Keďže múzeum v každej dobe odráža spoločenský stav, sociálna trieda pracujúcich dnes úplne logicky nemá v tejto inštitúcii miesto. Údajne je fragmentarizovaná, existuje ako prízrak, ktorý síce občas straší, ale častejšie iba nie je vidieť. Napriek tomu ide o subjekt dejín, ktorý nepatrí do minulosti. V budúcnosti pravdepodobne zohrá kľúčovú rolu, a preto je stredom nášho záujmu. Múzeum prízrakov je tak odrazom súčasnosti, v ktorej sa inštitúcia múzea, pracujúci človek i celá spoločnosť nachádza.
Laďa Gažiová, Alexey Klyuykov a Zbyněk Baladrán spolupracujú od roku 2020, keď sa stretli pri príprave výstavného projektu Manuš znamená človek pre viedenskú Kunsthalle, ktorý zaštítil Kolektív Averklub pôsobiaci v Chanove. Projekt vyjadroval presvedčenie, že nad rovinou množstva odlišných kultúr, pohlaví, národností atď. existuje rovina spolupatričnosti, ktorá je prístupná všetkým bez rozdielu. Oproti individualizmu, ktorý by z toho mohol vyplývať, sa stavia do popredia kolektívny princíp spolupatričnosti. Ďalším spoločným projektom tejto trojice bola výstava Múzeum prízrakov, kapitola z dejín triednych bojov, ktorá sa uskutočnila v Display – Sdružení pro výskum a kolektivní praxi v Prahe. Vyvrcholila v nej séria výstav o triednej spoločnosti a triednej vojne ako východiskovom bode pochopenia súčasnosti. Výstava v Galérii mesta Bratislavy výstavu rozširuje o akcent týkajúci sa pojmu vlastníctva a muzeológie.
Laďa Gažiová je výtvarná umelkyňa a muzeologička.
Alexey Klyuykov je výtvarný umelec a ilustrátor.
Zbyněk Baladrán je výtvarný umelec a architekt výstav.
Múzeum prízrakov
Múzeum prízrakov
Múzeum prízrakov
Múzeum prízrakov
Múzeum prízrakov
Múzeum prízrakov
Múzeum prízrakov
Múzeum prízrakov
Múzeum prízrakov
Múzeum prízrakov
prev
next

Na stiahnutie

Tlačová správa

Leták

Media foto