Let's Talk Art! Pozri, Prešporok!

25. 5. / 17.00

Pre cudzincov žijúcich na Slovensku, pre kamarátov a návštevy zo zahraničia alebo pre vlastné zdokonalenie angličtiny. Pravidelne, raz do mesiaca, je jeden štvrtkový podvečer venovaný sprievodu aktuálnymi výstavami alebo stálymi expozíciami v anglickom jazyku.
Výstava predstavuje cestu historickým mestom Pressburg, predstavuje jeho oblasti z rôznych perspektív, rôznych médií a rôznych období od najstarších zachovaných pohľadov na Maximiliánovu korunováciu v roku 1563 až po vznik a využitie fotografie. Umelecké diela zachytávajú charakter a atmosféru mesta v rôznych obdobiach a zobrazujú panorámy mesta, ako aj čiastočné pohľady na námestia, ulice a prominentné budovy. Pomyselná cesta cez Pressburg prevedie návštevníkov nielen mestom, ale aj súvisiacimi historickými udalosťami. Bohatý vizuálny zážitok prináša množstvo reštaurovaných grafických diel zo Zbierky kresieb a tlačí Galérie mesta Bratislavy spred roku 1900, ako aj málo známe fotografie zo zbierok Múzea mesta Bratislavy, SNM – Historického múzea, Slovenský národný archív a Archív výtvarného umenia SNG.
Stretnutie vedie Vladislav Malast, lektor z Oddelenia vzdelávania Galérie mesta Bratislavy.
Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
vzdelavanie@gmb.sk