Tekuté piesky

16. 2. / 17 h

Výstavou Tekuté piesky prevedie kurátorka Anna Vartecká spolu s Milotou Havránkovou, a autormi Ester Sabik a Martinom Kollárom.
Výstava Tekuté piesky predstavuje generačne širšie rozloženú líniu špecifického tvorivého prístupu k fotografii, kde je evidentná tak jej principiálna blízkosť s inými vizuálnymi médiami, ako i ohromujúca formálna vzdialenosť, ale predovšetkým veľká estetická, výrazová i obsahová synergia vychádzajúca z takýchto intermediálnych spojení.