Kurátorský sprievod 60+

15. 2. / 14.00

Doprajte si raz mesačne komentované prehliadky a rozhovory o umení na aktuálnych výstavách a stálych expozíciách v historických priestoroch Mirbachovho a Pálffyho paláca GMB.
Tematická prednáška s kurátorkou Dominikou Zbončákovou o významnej mecenášskej činnosti ostrihomského arcibiskupa a bratislavského prímasa Imricha Esterházyho bude zároveň previazaná s komentovanou prechádzkou v stálej expozícii stredoeurópskeho maliarstva a sochárstva, kde je k téme niekoľko ilustratívnych príkladov.
Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
[email protected]