Kde sú ženy? Grafické diela ženských autoriek od polovice 17. storočia do polovice 19. storočia.

8. 10. 2021 – 6. 2. 2022

V zbierke starej kresby a grafiky Galérie mesta Bratislavy sa dnes nachádza viac ako desaťtisíc diel na papieri (kresby a grafiky) pochádzajúcich spred roka 1900. Len niekoľko desiatok z nich však tvoria práce, ktoré vyryli (fecit či sculpcit) alebo navrhli a nakreslili (pinxit či invenit) ženy. Keďže v minulosti neboli verejne prezentované, väčšina je dnes neznáma, stratená a neviditeľná. Pomocou týchto diel nazrieme do spoločenského, sociálneho a politického prostredia rôznych krajín v rôznych časoch a dozvieme sa niečo o postavení žien v dejinách umenia. Spoznáme príbehy a osudy konkrétnych žien a okolnosti nám objasní aj ich pôvod, umelecké školenie či ich uplatnenie v umeleckom svete. Ich diela, inšpirácie, vzory a spôsob tvorby ukážu prítomnosť ich neprítomnosti v dejinách umenia.
August KNIESEL (1782 – 1855), Cäcilie BRANDT (1767 – 1841): Dvojportrét Fanny a Therese Elsslerových, 1830
August KNIESEL (1782 – 1855), Cäcilie BRANDT (1767 – 1841): Dvojportrét Fanny a Therese Elsslerových, 1830
Grafické listy budú vystavené spolu so súčasnou inštaláciou Prítomnosť neprítomnosti, neprítomnosť prítomnosti (Presence of Absence/Absence of Presence), ktorej autorkou je Kata Mach, umelkyňa zaoberajúca sa feministickými témami. Kolekciu z vlastných zbierok sme doplnili výnimočnými grafickými prácami zo zbierok Slovenskej národnej galérie, Univerzitnej knižnice v Bratislave, Galérie Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch či Turčianskej galérie v Martine.

Video

Oči dokorán pre Katu Mach

Podcast

Je to už dlhší čas, čo nás opustila spoločná kamarátka, umelkyňa Katarína Morháčová (1986 – 2018), známa aj pod pseudonymom Kata Mach. Vo svojich dielach, ktoré mali väčšinou performatívny charakter, sa zaoberala témami zraniteľnosti, nedokonalosti, trápnosti, ktoré komunikovala hlavne cez svoje telo. Dielo Prítomnosť neprítomnosti, neprítomnosť prítomnosti pochádza ešte z jej študentských čias a aktuálne ho bolo možné vidieť pri vstupe na výstavu Kde sú ženy v Pálffyho paláci. O diele Katy Mach rozpráva kurátorka ZUZANA JAKALOVÁ.
Detail

Kde sú ženy?

Katalóg k výstave

Publikácia vznikla na základe výskumu historičky umenia a internej kurátorky GMB Patrície Ballx. Katalóg poukazuje postavenie žien v dejinách umenia – objasňuje okolnosti aj pôvod ženských umelkýň, umelecké školenie, ale aj ich uplatnenie v umeleckom svete. V publikácii sú prezentované unikátne diela zo zbierky GMB starej kresby a grafiky.
Detail

Na stiahnutie

Tlačová správa

Leták