Endre NEMES - po 35 rokoch opäť na Slovensku (v spolupráci s Henkel Slovensko)

Endre Nemes
sa narodil v roku 1909 v Pécsvárade (jeho rodné meno bolo Nágel), detstvo strávil v Levoči a Spišskej Novej Vsi. Študoval na Akadémií výtvarných umení v Prahe u prof. Willi Nowaka. V roku 1938 emigroval pred fašizmom do Fínska, od roku 1940 sa usadil vo Švédsku, kde sa stal významnou osobnosťou. Bol rektorom Akadémie výtvarných umení v Göteborgu, získal titul rytiera Kráľovského rádu Vasa, jeho diela sa nachádzajú vo švédskom parlamente, vyšlo viacero monografií o jeho tvorbe, natočilo sa o ňom niekoľko filmov a mal výstavy v prestížnych svetových múzeách a galériách. Pre jeho tvorbu sú charakteristické surrealizujúce prvky s prelínaním viacerých motívov v jednej figúre, v období 50. rokoch prevládali v jeho tvorbe nefiguratívne tendencie. Reprezentatívna retrospektívna výstava mapujúca jeho jednotlivé obdobia (od roku 1939 na Slovensku takmer neznáme) bude po 35 rokoch v Bratislave vystavená vďaka zapožičaniu autorových najvýznamnejších diel z Endre Nemes Musea v Pecsi, ako aj od autorovej rodiny a súkromných zberateľov. Zomrel v roku 1985 v Štokholme.
Ivan Jančár