Edičná činnosť galérie

Umenie miluje papier

Vydavateľská činnosť GMB patrí, popri základnej výstavnej a akvizičnej činnosti, dlhodobo k imanentným aktivitám galérie. Katalógy k výstavám, monografie umelcov, autorské knihy, popularizačný materiál, edukační sprievodcovia a mnohé iné formáty sú prirodzenou súčasťou galerijných procesov a komunikácie s verejnosťou. GMB má snahu osloviť svojou publikačnou činnosťou čo najširšie publikum s rozmanitými očakávaniami, korešpondovať s bohatým rozsahom zbierok galérie, jej stálymi expozíciami a súčasne reagovať na aktuálne výstavné projekty.
Edičný tím sa v úzkej spolupráci s internými a externými odborníkmi zaoberá celým procesom vzniku publikácií a tlačovín rôzneho charakteru. Zabezpečuje redakčnú prípravu, postprodukciu textov a v koordinácii s komunikačným oddelením sa podieľa na realizácii propagačných kampaní. Okrem Úseku odbornej činnosti spolupracuje s Oddelením vzdelávania a Oddelením sprievodných programov na cielenom angažovaní návštevníkov rôznych vekových skupín, profesijného zamerania a miestnych komunít.
Edičný plán je zodpovedne pripravovaný i s dôrazom na enviromentálne požiadavky tlačových procesov. Galéria oslovuje ku spolupráci lokálne tlačiarne a flexibilne pripravuje svoje tlačené materiály pre aktuálne výstavné potreby s ohľadom na primeraný počet výtlačkov.
Vydavateľstvo GMB nepretržite hľadá možnosti efektívnej distribúcie svojich aktuálne predajných titulov a v neposlednom rade i zmysluplného uplatnenia starších publikácií. Okrem každoročne organizovanej burzy kníh oslovuje so svojou ponukou školy všeobecného i umeleckého zamerania, detské a seniorské domy, ako aj knižnice.

Marketingové materiály GMB

Marketingové materiály tlačí GMB na recyklovanom papieri Impact Natural. Počet výtlačkov je počas výstav verifikovaný a vďaka digitálnej ofsetovej tlači si materiály dopĺňame podľa potreby.

Kontakt

Mgr. Alexandra Grúňová
manažérka edičných projektov
+421 940 989 966
grunova@gmb.sk

Publikácie GMB 2021

Aktuálna ponuka kníh

Cyprián Majerník publikacia

Cyprián Majerník

Monografia

Publikácia vyšla pri príležitosti výstavy Cypriána Majerníka a 100. výročia umelcovho narodenia. Publikácia je bilingválna v slovensko-anglickej mutácii.
Detail