Denný letný tábor GMB: Výtvarní turisti / august

8. - 10. 8.

Galéria mesta Bratislavy opäť aj tento rok v lete pripravuje výtvarno-dobrodružný denný letný tábor pre deti. Trvať bude tri dni, navštívime spolu viaceré zaujímavé miesta a vytvoríme vlastné umelecké diela. Vybrať si môžete z dvoch turnusov, júlového a augustového.
Vydajte sa s nami na výpravu za umením. Spoznáme priestory historických palácov Galérie mesta Bratislavy, zažijeme ruch mesta aj pokoj prírody. Do ruksakov si zabalíme plátno a zdoláme jeden z vrchov pohoria Malých Karpát. Krásne výhľady premeníme na umelecké diela. Bratislavu, nazývanú v minulosti Prešporok, budeme objavovať nielen očami, ale aj ušami. Vypočujeme si príbehy a legendy previazané s mestom a spoznáme, ako s nimi pracuje umelec - ilustrátor. Tešíme sa na vás!
Detaily k júlovému termínu nájdete tu.

Kedy?

utorok, streda, štvrtok 8. – 10. augusta 2023
Čas preberania detí: 8.00 – 8.30
Čas odovzdávania detí: 16.00 – 16.30
Denný letný tábor GMB 2022
Denný letný tábor GMB 2022

Miesto tábora

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 Pálffyho palác, Panská 19 ulice Bratislavy a príroda Malých Karpát

Cena tábora

105 €
Tábor je all inclusive, už sa nemusíte o nič starať. Dieťa má zabezpečenú desiatu, obed, olovrant, pitný režim, vstupné a prepravné, materiál na tvorivé aktivity a hry. Tábor je vedený odbornými galerijnými pedagógmi.

Maximálny počet detí

16 detí, pre deti od 6 do 11 rokov

Prihláška na tábor

Miesto pre dieťa v tábore je zaistené po obdržaní platby. Platbu možno zrealizovať online cez portál GoOut alebo v hotovosti, či kartou v pokladni Mirbachovho paláca počas otváracích hodín GMB.
Karol Klette z Klettenhofu: Panoráma dunajskej krajiny s hradom Devín. 1830–1840. Zbierka GMB.
Karol Klette z Klettenhofu: Panoráma dunajskej krajiny s hradom Devín. 1830–1840. Zbierka GMB.

Storno podmienky

Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o dennom tábore, vrátenie už zaplatenej ceny a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:
a) Odstúpenie bez storno poplatku: do 30 dní pred termínom prvého dňa tábora vrátane. Platba za tábor bude vrátená do 14 dní od odstúpenia.
b) Odstúpenie so storno poplatkom vo výške 50 % z ceny za tábor: v lehote do 7 dní pred termínom prvého dňa tábora vrátane. Zvyšná časť už zaplatenej ceny za tábor bude vrátená.
c) Odstúpenie so storno poplatkom vo výške 100% z ceny za tábor v lehote 6 a menej dní pred termínom prvého dňa tábora vrátane.
d) Odstúpenie so storno poplatkom 25% z ceny za tábor z dôvodu vážneho zdravotného stavu prihláseného dieťaťa v lehote min. 1 deň pred termínom prvého dňa tábora. Vážny zdravotný stav je potrebné preukázať lekárskym potvrdením. V prípade, že počas trvania denného tábora dôjde k jeho prerušeniu z dôvodov na strane Objednávateľa, nevzniká Objednávateľovi nárok na vrátenie pomernej časti ceny za denný tábor, a to ani v prípade, že dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa.
e) V prípade, ak máte záujem o vystavenie faktúry za účasť dieťaťa v detskom tábore je potrebné nás o tom informovať pred uskutočnením platby na uvedenom kontakte.
prev
next