BIATEC. Keltská mincovňa – prednáška 60+

5. 10. / 14.00

Sprievod obnovenou stálou expozíciou keltského mincovníctva. Výsledky archeologického výskumu vám priblíži kurátorka Margaréta Musilová.
Do priestoru expozície je zaradených niekoľko vybraných artefaktov, z ktorých každý vo svojej kategórii reprezentuje povahu a charakter predstaveného historického obdobia. Odkláňame sa tak od expozícií presýtených sklenými vitrínami s obrovským počtom zameniteľných exponátov. Získavame tým priestor ako vo fyzickej expozícii, tak aj v pozornosti návštevníka, ktorého autenticky vtiahneme do historickej témy. Expozícia nie je veľká rozmerom, preto bude prednáška a prezentácia kurátorky Margaréty Musilovej na 1. poschodí Pálffyho paláca. Po prednáške bude možné prezrieť si expozíciu v skupinách po max. 5 návštevníkoch.
Bratislavskí Kelti boli výnimoční tým, že okrem rôznych obrazových motívov a symbolov, väčšinou náboženského a mytologického charakteru, nechali na minciach vyraziť aj nápisy. Tieto sú zároveň najstarším svedectvom použitia latinského písma - kapitály - na našom území. Poznáme celkove 16 nápisov na najväčších strieborných minciach, tzv. tetradrachmách (17g), ktoré môžu byť podľa jazykovedných analýz osobnými menami vládcov a panovníkov. Najčastejší je nápis BIATEC, podľa neho dostali názov „biateky“.