Avers – Revers alebo nič nie je také, ako sa zdá

Vernisáž výstavy
Štvrtok, 17. február 2022 o 18.00 h
Milan Bočkay je tvorca programu analytickej maľby na princípe trompe l’oeil (zrakového klamu). Člen výtvarného združenia avance-retard. Patrí do okruhu absolventov stredoškolského štúdia u prof. Rudolfa Filu (ŠUP 1961 – 1965), ktorí od konca sedemdesiatych rokov rozvíjali novú vizuálnu podobu konceptu s cieľom zachovať si vnútornú autenticitu tvorby.
“V istej eseji som čítal, že Platón v desiatej knihe svojej Ústavy uvádza, že každá vec musí mať svoj predobraz, povestnú ideu. Ideu kladie Platón na prvé miesto a jej vytvorenie alebo stvorenie pripisuje Bohu. Na základe idey vzniká konkrétna vec vyrobená remeselníkom. Ona vec je však v podstate napodobnením idey, ktorú stvoril Boh. Tretí v poradí je umelec, maliar, ktorý vec maľuje a vzniká tak napodobnenie napodobnenia. Podľa Platóna výsledkom je klam a ilúzia, ktorým deti a nezrelí ľudia môžu podľahnúť, mysliac si, že sú to skutočné veci. Do tejto, podľa filozofa najnižšej kategórie by som sa so všetkou cťou chcel zaradiť.”
Milan Bočkay (katalóg Fila kreslí Paštéku, 2016)
Obrazy Milana Bočkaya nenapodobňujú, ale rekonštruujú. Ukazujú nielen videné, ale aj to, čo nevidieť alebo zle vidieť. Roky sa pohrával so zahmlievaním hraníc medzi realitou a ilúziou, banálnym a vznešeným, vysokým a nízkym. Neskôr na obrazoch začali pribúdať nové vrstvy a nové významy. Vznikali obrazy podobné palimpsestom – textom na pergamene, z ktorého boli staršie, často oveľa cennejšie zápisy vyškrabané a nahradené novými bezvýznamnejšími textami. Na Bočkayových obrazoch nič nepochádza z cudzích prameňov, všetko je vlastnoručne namaľované. Rám, plátno, podklad, ktorým boli väčšinou citácie starých majstrov, zadná strana obrazu. Ešte aj kazy materiálu.
Tlačová správa na stiahnutie Fotografie z vernisáže Fotografie diel